Genealogie van Adriaen Huijghen van der STRATEN


I.1    Adriaen Huijghen van der STRATEN, Vleeshouwer, geboren ca 1585 te 's Gravenhage, overleden ca. 1654 te s Gravenhage. Overleden tussen 21-3-1653 en 14-12-1655. Magdaleentgen Franss is waarschijnlijk geboren te Antwerpen. Daar kwamen ook familieleden van Geertgen Jans vandaan ! Of Magdaleentgen Franss, de eerste vrouw van Adriaen, dezelfde is als Magdalena Frans, die 21 nov 1604 te 's Gravenhage trouwt met "Thomas Urlings, j.m., conducteur van de commis Verdoes van Cleef" kon niet worden vastgesteld. Het lijkt niet onmogelijk, want volgens haar ondertrouw was zij afkomstig uit Antwerpen.
Het echtpaar Adriaen Huijghen van der Straten en Geertgen Jans testeert 21 maart 1653 (GA 'sGra notarch, invnr. 120, fol 335) Na het overlijden van Geertruijt Jans werd inventaris opgemaakt (GA 'sGra not arch invnr. 294, fol 400)
Een akte d.d. 17 maart 1701 bericht, dat Maria van der Straten, gehuwd met Sr. Jan van Wolde, wonende te Delft, een dochter is van Leendert van der Straten, die zelf weer een nagelaten zoon is van wijlen Geertje Jans van Schoorlduijn, in haar leven getrouwd geweest zijnde met za. Arie Huijgh van der Straten. (GA 'sGra notarch. inv nr. 922, fol 555).
Gehuwd (1) op 20-05-1607 te 's Gravenhage met Magdaleentgen FRANSS, overleden vr 5-1626 te 's Gravenhage.
Gehuwd (2) op 24-05-1626 te 's Gravenhage met Geertgen Jans van SCHOORLDUYN, overleden op 02-01-1661 te 's Gravenhage, dochter van Jan van SCHOORLDUYN en Magdalena Everts Ter VOORT.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Arent Arentsen (zie II.1).
   2.  Huijgh Adriaens, overleden 1656/1672 te 's Gravenhage. Overlijdt tussen 28-3-1656 en 15-4-1672.
Gehuwd op 26-05-1641 te Haarlem met Baucke CORNELIS.

 
II.1    Arent Arentsen van der STRATEN, Vleeshouwer, geboren ca 1623 te 's Gravenhage. Op 24 maart 1681 geeft hij op ca. 57 jaar te zijn. Arent Arentsen van der Straten verschijnt in talrijke akten in het notariele archief van den Haag, o.a. als mede-erfgenaam van Jan Leenderts van der Speck ( Gem Arch den Haag, inv.nr. 186, fol 190, d.d. 29-3-1665.
Hij koopt een huis aan de Langegracht "daer de castoirhoed uythangt" (Inv.nr 266, fol 26 en transport d.d. 28 april 1665.) en verkoopt dat huis weer op 28 april 1682.
Het echtpaar Van der Straten-Wolff huurt een huis op de Raemburgwal op 20 maart 1682. (Inv.nr. 540, fol. 327)
Verder stelt Arent zich borg als zijn schoonzoon Arent Reijnders een huis huurt van notaris Simon van der Straten, gelegen naast het huis van Simon in de Bagijnestraat, voor 12o car.gld. 's jaars.(Inv.nr. 333 fol. 237), overleden >28-04-'82 te 's Gravenhage. Hij was ook hoofdman van het St. Anthoniegilde te 's Gravenhage, zoon van Adriaen Huijghen van der STRATEN (zie I.1) en Magdaleentgen FRANSS.

 

Huwelijksacte Arent Arentsz van Straten
   en Claesje Jans van der Speck
                18-04-1649       
                            
 


Ondertrouwd (1) op 04-04-1649 te s Gravenhage, gehuwd op 18-04-1649 te Rijswijk ZH met Claesje Jansdr van der SPECK, overleden 1661/1662 te 's Gravenhage. Haar zoon Jan werd gedoopt jan 1661, haar man Arent hertrouwt nov. 1662 met Maria de Wolff. Dochter van Jan Leenderts van der SPECK en Aeltgen Arijensen van der SLOOT.
Ondertrouwd (2) op 29-10-1662 te s Gravenhage met Maria Lucasse WOLFFS of de WOLFF.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  Frans (zie III.1).
   2.  Arye, geboren op 02-06-1653 te 's Gravenhage, gedoopt (?) op 02-06-1653 te Grote Kerk den Haag (getuige(n): Abr. Dircksen van der Speck ende Geertie Jans).
   3.  Magdalena, geboren op 21-10-1654 te 's Gravenhage, gedoopt (?) op 21-10-1654 te Grote Kerk s Gravenhage (getuige(n): Geertien Jans en Maria Duyflant), overleden <02-1694 te 's Gravenhage. Haar 2e echtgenoot trouwt n.l. 28-2-1694 te 's Gr.hage met Sophia Frankenlandt, wed. van Johannes Cordes.
Ondertrouwd (1) op 18-04-1677 te 's Gravenhage met Nicolaes TUREPPEL/TOE REPPEL, geboren te Borculo.
Ondertrouwd (2) op 11-01-1682 te 's Gravenhage met Arent Reijnerts VREDENBURGH/VRIJDENBERCH/VRIENDENBERCH.
   4.  Lauweris/Laurens, Tapper op Fort St. Andries te Heerewaarden van ca. 1696 tot ca. 1728, gedoopt op 26-11-1656 te s Gravenhage (getuige(n): Abraham Dircksz vd Speck, Johan v Blaeden met Maria van Boutesteyn). Gedoopt in de Nieuwe Kerk.
Ondertrouwd op 07-04-1692 te 's Gravenhage met Christina BETHMER, 31 jaar oud, geboren op 21-10-1660 te Doesburg, dochter van Jan BETHMER, kerkmeester te Doesburg, en Wichken CONVENTS.
   5.  Maria, geboren op 09-10-1659 te 's Gravenhage, gedoopt (?) op 09-10-1659 te s Gravenhage (getuige(n): Abraham van der Speck,Jannitgen Ariens de Sanders en Sophia van Blade).
   6.  Jan, gedoopt op 12-01-1661 te 's Gravenhage (getuige(n): Pieter van Butte, Adriaan Swardt en Magdalena Arents van der Straten).

 
III.1    Frans van der STRATEN, vleeshouwer, geboren op 13-09-1651 te 's Gravenhage, gedoopt op 13-09-1651 te 's Gravenhage (getuige(n): Leendert van der Straten, zijn oom, en Lysbeth Claes), overleden op 23-10-1708 te Dordrecht op 57-jarige leeftijd. Testament 1708 voor notaris Aensurgh te Dordrecht, no. 177 blz. 650
Bron: Boek der geslachten Visser, .... van der Straaten enz. te Werkendam
C.b. Genealogie, no. 1785. Begraven op 23-10-1708 te Dordrecht. Woont bij overlijden nog steeds "over de Vlijshouwerstraat". Overgekomen als "Vleeschhouwer" uit 's Gravenhage Net voor of tijdens zijn ondertrouw met Heyltje van Eck, verkreeg hij in april 1677 het Poorterschap van Dordrecht.(Zie akte).

 

 

Borgeracte Frans van der Straten

 

 

 Zoon van Arent Arentsen van der STRATEN (zie II.1) en Claesje Jansdr van der SPECK.
Ondertrouwd op 30-05-1677 te Dordrecht, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-06-1677 te Dordrecht, gehuwd voor de kerk op 21-06-1677 te Dordrecht (Groote kerk) met Heyltje de PUTTER, 39 jaar oud, geboren op 01-06-1638 te Dordrecht, overleden op 30-01-1709 te Dordrecht op 70-jarige leeftijd, dochter van Anthoni Jansen de PUTTER en Cornelia AERTSDR.
Uit dit huwelijk:

   1.  Cornelia, geboren op 29-11-1677 te Dordrecht, gedoopt (NH) op 29-11-1677 te Dordrecht, overleden op 11-04-1741 te Dordrecht op 63-jarige leeftijd. Sondag de 11e wordt begraven Cornelia van der Straten "uyt 't Armhuys".
   2.  Aart (Aert) (zie IV.2).

 
IV.2    Aart (Aert) van der STRATEN, geboren op 15-10-1679 te Dordrecht, gedoopt (NH) op 15-10-1679 te Dordrecht, overleden op 12-01-1723 te Dordrecht op 43-jarige leeftijd, begraven op 13-01-1723 te Dordrecht, "Classis a drie gul" :begraven tegen tarief van fl. 3,00, zoon van Frans van der STRATEN (zie III.1) en Heyltje de PUTTER.
Ondertrouwd op 10-12-1702 te Dordrecht, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25-12-1702 te Dordrecht met Heijltie van ECK, 23 jaar oud, geboren op 21-03-1679 te Dordrecht, gedoopt (NH) op 31-03-1679 te Dordrecht, overleden op 24-07-1748 te Dordrecht op 69-jarige leeftijd. Zij werd begraven "uyt het huys van Nicolaas Tak aan de Kalkhaven. Doodsoorzaak: "borstkwaal". Begraven op 24-07-1748 te Dordrecht. Op 23 july 1748 is het Gaarderstarief voldaan: n.l fl. 3,00.Andere tarieven waren 6, 15 en 30 gulden.
"Laet kinderen na", dochter van Hendrijck van ECK / NECK en Anneke HENDRIJCKS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Frans, geboren op 11-12-1702 te Dordrecht, gedoopt (NH) op 11-12-1702 te Dordrecht, overleden voor 1705 te Dordrecht. Op 18 december 1705 wordt een andere Frans gedoopt, de Frans die later Yda Baars huwt.
   2.  Anna, geboren op 16-04-1704 te Dordrecht, gedoopt (NH) op 16-04-1704 te Dordrecht, overleden op 04-11-1790 te Dordrecht op 86-jarige leeftijd. Waarschijnlijk is dit de goede Anna. Zij was ongehuwd.
   3.  Frans (zie V.3).
   4.  Hendrik, geboren op 30-05-1707 te Dordrecht, gedoopt (NH) op 30-05-1707 te Dordrecht. Overlijdt waarschijnlijk jong: na hem komen nog 2 Hendrikken:
Een in 1709 en een in 1718. Overleden op 07-08-1708 te Dordrecht op 1-jarige leeftijd. Op 7 augustus 1708 wordt begraven "het kint van Aert van Straten" in de Nieuwkerk te Dordrecht,waarschijnlijk Hendrik. Begraven op 07-08-1708 te Dordrecht. Naam genoteerd als "van der Straat ".
   5.  Hendrik, geboren op 27-03-1709 te Dordrecht, gedoopt (NH) op 27-03-1709 te Dordrecht, overleden op 01-06-1709 te Dordrecht, 66 dagen oud, begraven op 01-06-1709 te Dordrecht. Waarschijnlijk deze Hendrik, want op 30-11-1712 wordt weer een Hendrik gedoopt. Naam geschreven " v.d. Straeten".
   6.  Heyltje, geboren op 12-12-1710 te Dordrecht, gedoopt (NH) op 12-12-1710 te Dordrecht, overleden op 19-05-1794 te Dordrecht op 83-jarige leeftijd. Werd begraven "Uyt het Huys van Jan van Eysden in de Nieuwkerkstraat. Laat kindskinderen na.". Naam genoteerd als " van der Straten "
TRANSPORTREG. 9.840, fol. 104: Januari 1791 verkoopt zij haar huis aan de Lindegragt aan Anthony Johannes Faasen voor 1435 gulden, incl. kosten. Zij was toen weduwe van Joh. v.d. Bosch.
IDEM FOL. 120 : Op 22 februari 1791 leent zij 600 gulden aan Jan Smit met als onderpand het huis op de hoek van de Doelstraat en de Heer Hermansuystraat.
Ondertrouwd op 21-07-1731 te Dordrecht. Hij was j.m. van Dordrecht en woonde op de Groenmarkt, gehuwd op 20-jarige leeftijd op 05-08-1731 te Dordrecht. Vlg een notitie in het Weesboek van 4 maart 1789 was er door not. B. v.d. Star op 3 mei 1788 een testament op de l.l. opgemaakt. Echtgenoot is Johannes van den BOSCH, 25 jaar oud, geboren op 10-07-1706 te Dordrecht, overleden op 21-02-1789 te Dordrecht op 82-jarige leeftijd. Hij woonde toen op de Lindengragt. Testament ingeschreven in de Weeskamerboeken op 4 maart 1789. Vader Cornelis, moeder Anneke van Breda.
   7.  Hendrik, geboren op 30-11-1712 te Dordrecht, overleden op 05-05-1714 te Dordrecht op 1-jarige leeftijd, begraven op 05-05-1714 te Dordrecht. Waarschijnlijk is de begraafdatum juist, want op 13 april 1716 wordt wederom een "Henrick" gedoopt in de Grooet Kerk te Dordrecht.
   8.  Aert (zie V.10).
   9.  Henrick, geboren op 13-04-1716 te Dordrecht, gedoopt (NH) op 13-04-1716 te Dordrecht, overleden op 27-05-1716 te Dordrecht, 44 dagen oud. Waarschijnlijk, want de laatste Hendrik wordt gedoopt op 3 augustus 1718. Begraven op 27-05-1716 te Dordrecht.
   10.  Hendrika, geboren op 02-07-1717 te Dordrecht, gedoopt (NH) op 02-07-1717 te Dordrecht. Naam genoteerd als van "van der Straeten".
   11.  Hendrik, geboren op 03-08-1718 te Dordrecht, gedoopt (NH) op 03-08-1718 te Dordrecht. Naam genoteerd als "van der Straten".

 
V.3    Frans van der STRATEN, geboren op 18-12-1705 te Dordrecht, gedoopt (NH) op 18-12-1705 te Dordrecht, overleden op 08-08-1760 te Dordrecht op 54-jarige leeftijd, begraven op 08-08-1760 te Dordrecht. Vlg Begraafboek Grote Kerk. "Laet kinderen na"
Woonde " Bij 't Weeshuysstraetje op de Voorstraat"
Begraven "met de ordinare koetsen".
w.g. Casparus van Breda. Verkoopacte dd 12-04-1742, GA Dordt Archnr. 9 Invent.nr 820 fol. 92V e.v.:
Frans is executeur van het testament van zijn schoonmoeder, samen met zijn zwager Jan Cornelisse Baars. In die hoedanigheid verkopen zij de benedenwoning "staande en gelegen op de Kaaij onder het huis van de Commisen tegen den trap omtrent het Groothoofd waarvan de wederhelfte is competeerende aan Jan Valkenhoff." voor 169 gulden, 2 stuivers en 8 penningen.
Nu woonde Yda Baars bij haar huwelijk "bij het Groothoofd", dus is het aannemelijk dat het om haar ouderlijk huis gaat.
Overigens blijkt uit deze acte, dat Yda's moeder na het overlijden van haar eerste man, Cornelis Jansse Baars, is hertrouwd met Barent Visser en dat er een testament is, opgemaakt bij notaris Huijbert van Wee..
De koper is een de Haan, schipper, en waarschijnlijk familie. Zoon van Aart (Aert) van der STRATEN (zie IV.2) en Heijltie van ECK.
Ondertrouwd op 16-02-1726 te Dordrecht, gehuwd op 20-jarige leeftijd op 03-03-1726 te Dordrecht, gehuwd voor de kerk op 03-03-1726 te Dordrecht (N.H.) met Yda BAARS, 17 jaar oud, geboren op 27-08-1708 te Dordrecht, overleden op 03-01-1786 te Dordrecht op 77-jarige leeftijd. Na de dood van Frans kwam ze in fin. problemen. In 1763 verzocht ze via een notaris haar goederen te laten verkopen. Zie arch.map onder Transportakten en Oud Recht. Archieven.
Dochter van Cornelis Janze BAARS en Hadewij Willemze de HAAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Heyltje, gedoopt op 12-01-1727 te Dordrecht, overleden voor 1736 te Dordrecht.
   2.  Cornelia, geboren op 14-03-1728 te Dordrecht, gedoopt op 14-03-1728 te Dordrecht, overleden op 23-09-1807 te Dordrecht op 79-jarige leeftijd. Zij was toen sinds 1794 weduwe van J. Leyendekker. Begraven op 26-09-1807 te Dordrecht, Groote Kerk.
Ondertrouwd op 27-04-1748 te Dordrecht. Cornelia 's vader is erg op het huwelijk tegen geweest. Zij was geassis- teerd met haar oom Jan Baars. Onder dwang is, "ingevolge het 3e acte van de Ordonnantie op de Policien "door haar vader en moeder verklaard, "dat de bruid alsoo ouder dan 20 jaren oud is". Op 1 mei 1748 geeft vader Frans schriftelijk consent en op 19-05-1748 wordt het huwelijk ingezegend door Ds. Bareuth. Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 19-05-1748 te Dordrecht. Op 13-12-1773 heeft notaris Leendert van der Horst een l.l. testament opgemaakt, e.e.a. vlg. het Weeskamerboek GAD 10.37 nr 223. Voogd werd Johannes Leyendekker. Echtgenoot is Johannes LEYENDEKKER, Sous-Lieutenant in het regiment van wijlen Den Heer Generaal Goddelieve, geboren te Meenen, overleden op 02-04-1788 te Dordrecht. Hij was gepens. luitenant en woonde op 't Maartensgat. Ze kregen 10 kinderen.
   3.  Aart, "vleeshouder", geboren op 16-08-1730 te Dordrecht, gedoopt (NH) op 16-08-1730 te Dordrecht, overleden op 20-08-1773 te Dordrecht op 43-jarige leeftijd. Hij kocht 15 april 1755 een huis van Cornelis 't Hooft op de hoek van de Voorstraat en de Kleine Spuistraat voor 2600 guldens. Een lening daarvoor sloot hij bij Cornelis de Pree, Uijtdrager. De zaken gingen zeker goed, want 24 april 1758 werd de schuld afgelost! De rente was 4 procent 's jaars.
Ondertrouwd op 09-03-1755 te Dordrecht (getuige(n): Behuwdbroeder van de bruid: Hendrik de Ruyter), gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-02-1755 te Dordrecht. Op Saturdagh door Ds. v.d. Wall getrouwd. Gehuwd voor de kerk op 09-03-1755 te Dordrecht met Lena VERBROEK, 24 jaar oud, geboren op 12-07-1730 te Dordrecht, overleden op 24-04-1795 te Dordrecht op 64-jarige leeftijd. Overleden aan "koortsen" op 65 jarige leeftijd. Dochter van Dirk VERBROEK en Elsie van der LEEST. Zij woonden Voorstraat D11, havenzijde, over Vriesestraat.
   4.  Hadewijn, geboren op 10-05-1733 te Dordrecht, gedoopt op 10-05-1733 te Dordrecht, overleden Voor 1738 te Dordrecht.
   5.  Heyltje, geboren op 10-02-1736 te Dordrecht, gedoopt op 10-02-1736 te Dordrecht, overleden op 07-04-1794 te Dordrecht op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17-05-1762 te Dordrecht. Zij werd geassisteerd door haar moeder Yda Baars, gehuwd voor de kerk op 17-05-1762 te Dordrecht. Inzegening door Ds. v.d. Kasteele met Servaes VERBROEK, 23 jaar oud, geboren op 09-01-1739 te Dordrecht, overleden op 22-09-1787 te Dordrecht op 48-jarige leeftijd. Overlijdt "agter Slanswerf", laat kinderen na. Zoon van Corstiaan Verbroek en Leena Steenborn, zoon van Corstiaan VERBROEK en Leena STEENBORN/STEENBORLS. Ze kregen 5 kinderen.
   6.  Haedewij, gedoopt op 26-10-1738 te Dordrecht.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-08-1762 te Dordrecht met Pieter van KOOTEN, geboren te 's Gravenhage, overleden op 03-05-1809 te Dordrecht. Hij wordt begraven als "arme lijken". Hij is afkomstig uit s Gravenhage. Vader is Willem van Kooten.
   7.  Frans, gedoopt op 06-09-1741 te Dordrecht, overleden voor 1746 te Dordrecht.
   8.  Cornelis van der STRAATEN (zie VI.12).
   9.  Frans, geboren op 28-08-1746 te Dordrecht, gedoopt op 28-08-1746 te Dordrecht, overleden op 05-08-1832 te Schoonhoven op 85-jarige leeftijd. Hij wordt in de overlijdensakte genoemd: Lid van den Raad der Stad Schoonhoven
.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 15-07-1767 te Schoonhoven met Maria JANSZ, overleden op 03-07-1769 te Schoonhoven. Zie verder copie geslachten ... van der Straaten... te Werkendam. Huwt als "Jongedogter van Rotterdam".
Gehuwd (2) op 22-jarige leeftijd op 12-08-1769 te Schoonhoven met Adriana HAZUE, 23 jaar oud, geboren op 31-03-1746 te Schoonhoven, overleden op 03-06-1808 te Schoonhoven op 62-jarige leeftijd.
   10.  Willem, geboren op 13-12-1750 te Dordrecht, gedoopt op 13-12-1750 te Dordrecht.

 
VI.12    Cornelis van der STRAATEN, Vleeshouwer, geboren op 12-02-1744 te Dordrecht, gedoopt (NH) jan/febr44 te Dordrecht, overleden op 17-05-1812 te Dordrecht op 68-jarige leeftijd. Op 10 november 1778 leent hij fl. 400 om van Pieter van Duuren en Jacobus Logger een pakhuis/stal te kunnen kopen .De Custingbrief begint a.v.:
Op heden kwam voor ons Cornelis van der Straaten, vleeshouwer alhier, dewelke bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn aan en ten behoeve van Pieter van Duuren en Jacobus Logger, beide wonende alhier, een somma van vier hondert guldens spruitende ter zake van de volle kooppenningen van een Pakhuis of Stal, staande ende gelegen int Hoefijzerstraatje op den hoek van de Vest binnen dese stad.

TRANSPORT AKTE 9.839, FOL 94 VO
Op 14 juny 1787 leent hij 600 gulden met als onderpand het huis op de Rietdijk en de stal op de hoek van de Vest en het hoefijzerpoortje.

TRANSPORT AKTE ARCHNR.9.838 FOL. 15 VO:
September 1792 leent hij 900 guldens van de wed.van wijlen Pieter Nieuwenhuysen voor een jaar.Als onderpand geeft hij "Een woonhuys en erve met een plaats en stallinge daarachter, gelegen op den Rietdijk binnen dese stad, belend het Klein Schippersgildehuys aan de eene en 't huys van Jacob La Riviere aan de andere zijde"

Idem akte 9.844 fol 288: Cornelis leent wederom, en wel 1200 gulden bij Theodorus van Lier tegen 4% p. jaar. Onderpand: zijn huis op de Riedijk en zijn stal bij het Hoefijzerpoortje, zoon van Frans van der STRATEN (zie V.3) en Yda BAARS.
Ondertrouwd op 15-09-1764 te Dordrecht, gehuwd op 20-jarige leeftijd op 30-09-1764 te Dordrecht met Johanna de KLERK, 24 jaar oud, geboren op 27-09-1740 te Dordrecht, overleden op 11-03-1830 om 12.00 uur te Dordrecht op 89-jarige leeftijd, dochter van Bastiaen de KLERK en Maria van LINT.

 

 

 

 

 

                                Huwelijksacte Cornelis van der Straaten en Johanna de Klerk

Uit dit huwelijk:

   1.  Frans (zie VII.1).
   2.  Bastiaan (zie VII.4).
   3.  Cornelis van der STRAATEN/STRATEN (zie VII.7).
   4.  Pieter, geboren op 20-12-1769 te Dordrecht, gedoopt (NH) op 20-12-1769 te Dordrecht, overleden < 1776 te Dordrecht.
   5.  Aart van der STRATEN (zie VII.10).
   6.  Maria, geboren op 17-07-1774 te Dordrecht, gedoopt (NH) op 17-07-1774 te Dordrecht, overleden op 08-10-1824 te Dordrecht op 50-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 08-10-1796 te Dordrecht, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22-10-1796 te Dordrecht met Johannes (Jan) OUBOTER, 20 jaar oud, Bakker, geboren op 24-02-1776 te Dordrecht, overleden na 1830 te ? Naam vader Simon Ouboter, moeder Catrina Koenraat.
   7.  Yda, geboren op 10-09-1775 te Dordrecht, gedoopt (NH) op 10-09-1775 te Dordrecht, overleden op 27-11-1775 te Dordrecht, 78 dagen oud.
   8.  Pieter, geboren op 25-08-1776 te Dordrecht, gedoopt (NH) op 25-08-1776 te Dordrecht.
   9.  Willem, geboren op 08-01-1779 te Dordrecht, gedoopt (NH) op 08-01-1779 te Dordrecht, overleden op 13-09-1779 te Dordrecht, 248 dagen oud. Op 23 augustus 1780 wordt weer een Willem gedoopt.
   10.  Willem (zie VII.17).
   11.  Cornelia, geboren op 21-04-1782 te Dordrecht, gedoopt (NH) op 21-04-1782 te Dordrecht, overleden op 13-12-1782 te Dordrecht, 236 dagen oud. Op 18-07-1783 wordt weer een Cornelia gedoopt.
   12.  Cornelia, geboren op 18-07-1783 te Dordrecht, gedoopt (NH) op 18-07-1783 te Dordrecht.
   13.  Johannes, geboren op 14-07-1784 te Dordrecht, gedoopt (NH) op 14-07-1784 te Dordrecht, overleden op 09-05-1857 te Dordrecht op 72-jarige leeftijd. Adres Voorstraat C 75. Hebben geen kinderen gehad.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13-05-1809 te Dordrecht met Catharina SPAA, 25 jaar oud, geboren op 26-09-1783 te Dordrecht. Naam vader Johannes Spaa, moeder Margaretha Mijnders. Haar naam ingeschreven als Spaan.
Overleden op 07-10-1861 te Dordrecht op 78-jarige leeftijd. Leeftijd bij overlijden 78 jaar.Zij was weduwe van Johannes v.d. Straaten. Woonde op de Hoogt E 443. Bij testament verleden bij Not. H. Schuijten te Dordrecht op 20 juli 1858 schenkt zij een legaat aan het Herv. Bestedelingenhuis, later het Herv. Rusthuis te Dordrecht.Bij K.B. van 17 maart 1862 wordt dit toegekend. Dochter van Johannes SPAA en Margaretha MIJNDERS.
   14.  Onbekend, is "doodgekoome", geboren op 26-12-1786 te Dordrecht, overleden op 26-12-1786 te Dordrecht. Er is geen naam bekend.

 
VII.1    Frans van der STRAATEN, Spekslager op de Vriesestraat D 1107_1027 bij overlijden, geboren op 20-09-1765 te Dordrecht, gedoopt (NH) op 20-09-1765 te Dordrecht, overleden op 10-03-1813 te Dordrecht op 47-jarige leeftijd. Bij overlijden "epoux de Engeltje v.d. Steen." De aangifte werd gedaan door broer Cornelis, 46 jr. en Aart 41 jr. Zoon van Cornelis van der STRAATEN (zie VI.12) en Johanna de KLERK.
Ondertrouwd (1) op 04-06-1786 te Dordrecht. Dit is waarschijnlijk 4 juli.. Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 20-05-1786 te Dordrecht. Het huwelijk is ingezegend door Ds. van den Kessel. Echtgenote is Agneta/Angenesa de HOOG, 29 jaar oud, geboren op 12-10-1756 te Dordrecht. Vader Willem de Hoog, moeder Dina van Bienhoven. Overleden op 03-07-1794 te Dordrecht op 37-jarige leeftijd. Bij haar overlijden was ze vlg. Begraafboek Groote Kerk 38 jaar. Vlg. de bijgaande notitie overleed ze aan "borstkwaal en theering". Begraven op 03-07-1794 te Groote Kerk Dordrecht, j.d. van Dordt, vader Willem de Hoog, dochter van Willem de HOOG en Dingena (Dina) van BIENHOVEN. Woont bij huwelijk in de Nieuwe Breestraat.
Ondertrouwd (2) op 26-01-1809 te Dordrecht, gehuwd op 43-jarige leeftijd op 11-02-1809 te Dordrecht met Engelina (Engeltje) van der STEEN, 22 jaar oud, geboren op 27-09-1786 te Dordrecht. Vaders naam: Leendert van der Steen, dochter van Leendert van der STEEN en Hendrika Catharina VOSTERS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Johanna, geboren op 03-09-1788 te Dordrecht, gedoopt op 03-09-1788 te Dordrecht.
   2.  Willem, geboren op 13-05-1791 te Dordrecht, gedoopt op 13-05-1791 te Dordrecht.
   3.  Johanna Maria, geboren op 06-10-1792 te Dordrecht, gedoopt op 06-10-1792 te Dordrecht.

 
VII.4    Bastiaan van der STRAATEN, Slager, geboren op 26-11-1766 te Dordrecht, gedoopt (NH) op 26-11-1766 te Dordrecht, overleden op 03-10-1836 te Dordrecht op 69-jarige leeftijd. Overl. adres: Nieuwkerkhof C 365. In augustus 1814 krijgt hij bank nr. 14 toegewezen. (Zie Morgenspraken), zoon van Cornelis van der STRAATEN (zie VI.12) en Johanna de KLERK.
Gehuwd (1) op 36-jarige leeftijd op 21-08-1803 te Dordrecht met Pieternella van OSCH, 26 jaar oud, geboren op 15-12-1776 te Dordrecht, overleden op 07-10-1806 te Dordrecht op 29-jarige leeftijd. Overlijdensoorzaak: "verzwakking". Leeftijd 28 jaar, laat kinderen na.
Dochter van Jan van OSCH en Jacoba van OERS.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 14-11-1807 te Dordrecht met Anthonia van OSCH, 38 jaar oud, geboren op 12-08-1769 te Dordrecht, overleden op 14-06-1847 te Dordrecht op 77-jarige leeftijd. Adres bij overlijden: Lindegragt C 1076. Leeftijd 79 jaar. Zij is de jongere zuster van Pieternella.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelis (zie VIII.4).
   2.  Jacoba Antonia, geboren op 11-03-1806 te Dordrecht.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 16-11-1825 te Dordrecht. Ze kregen een dochter Geertruy Elisabeth, geb. 18-12-1826 te Dordrecht
met Arie PLASIER, 24 jaar oud, metselaar, geboren op 28-06-1801 te Dordrecht, overleden op 28-05-1837 te Dordrecht op 35-jarige leeftijd. Hij overlijdt : Vischstraat D 885 Vader: Bastiaan Plasier, metselaar ; moeder Geertruy v.d. Weyden.

 
VIII.4    Cornelis van der STRAATEN, Ondermeester te Dubbeldam, geboren op 06-05-1804 te Dordrecht, overleden op 15-03-1863 te Dubbeldam op 58-jarige leeftijd. Overl.adres: Achter Hackers E 453, zoon van Bastiaan van der STRAATEN (zie VII.4) en Pieternella van OSCH.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 26-10-1824 te Dubbeldam met Eva VE(R)RIJP, 24 jaar oud, geboren op 17-06-1800 te s Gravendeel, overleden op 02-03-1878 te Dordrecht op 77-jarige leeftijd. In de nalatenschap van Frans Lebret bevindt zich een ovaal "Geboorten en Huwelijksgedenkstuk, versierd met allerlei liefelijke taferelen. De tekst luidt:
Pieter Verijp
gebooren den 16 July 1764
en
Hendrikje Vlasblom
gebooren den 26 December 1766
gehuwd den 4 Mai 1788
Eva Verijp
gebooren den 17 Juny 1800
(Gem.Arch Dordrecht,arch 94,inv.nr. 10),
dochter van Pieter VE(R)RIJP, onderwijzer te Dubbeldam, en Hendrikje VLASBLOM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieternella, geboren op 07-08-1824 te Dubbeldam, overleden op 19-11-1824 te Dubbeldam, 104 dagen oud.
   2.  Pieternella, geboren op 25-12-1829 te Dubbeldam, overleden op 08-06-1915 te Dordrecht op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 06-03-1850 te Dubbeldam met Frans LEBRET, 29 jaar oud, Kunstschilder, geboren op 07-11-1820, overleden op 25-07-1909 te Dordrecht op 88-jarige leeftijd.
In de geplaatste necrologie wordt hij genoemd de Nestor der Dordtsche schilders. Hij was erelid van het Dordrechts museum. Op een bijgeplaatste foto is hij te zien als eerbiedwaardige grijsaard met een woeste grijze baard en veel grijs haar op het hoofd.
(
In H.I. Ambacht is een straat naar hem genoemd).
 
       

 

        Pieternella van der Straaten en Frans Lebret

 

 

  
 VII.7    Cornelis van der STRAATEN/STRATEN, vleeschhouwer/schatter van het vee in 1845, geboren op 15-02-1768 te Dordrecht, gedoopt (NH) op 19-02-1768 te Dordrecht, overleden op 01-12-1845 om 09.30 uur te Rietdijk 173 op 77-jarige leeftijd. Is nog gehuwd met Cornelia " Otgens". Op 25-11-1820 verkoopt Cornelis van der Straten Jr., vleeshouwer, verkoopt huis nr. 316 aan Herbert Brons, uitdrager. Zoon van Cornelis van der STRAATEN (zie VI.12) en Johanna de KLERK.
Ondertrouwd op 05-05-1792 te Dordrecht, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20-05-1792 te Dordrecht. Ingezegend door Ds. Doorslag. Echtgenote is Cornelia (Jansd.) OTJENS/OTGENS, 24 jaar oud, geboren op 22-04-1768 te Dordrecht, gedoopt (NH) op 22-04-1768 te Dordrecht, overleden op 15-04-1846 om 15.00 uur te Bleekersloot 210 wijk E Dordrecht op 77-jarige leeftijd, dochter van Johannes OTTGENS/OTTJES en Cornelia RADIUS.

 

 

De Rie(t)dijk rond 1900

 

 

 

 

 

Uit dit huwelijk:
 

   1.  Johanna ("onegt" van der STRAATEN, geboren op 24-12-1788 te Dordrecht ?
   2.  Johanna Cornelia van der STRAATEN, geboren op 06-04-1791 te Dordrecht ? De naam van de vader werd niet in het doopboek ingevuld. In de marge staat dat Cornelis haar leter heeft "geegt".
Ondertrouwd op 12-02-1811 te Dordrecht, gehuwd op 19-jarige leeftijd op 23-02-1811 te Dordrecht. Zij kreeg 2 kinderen. Echtgenoot is Cornelis Verhey STAM, geboren te Werkendam. Vader: Jacob Stam, moeder Clazina Verhey.
   3.  Johannes (Jan) van der STRAATEN/VAN STRATEN (zie VIII.11).
   4.  Cornelis van der STRAATEN, geboren op 03-10-1795 te Dordrecht, gedoopt (NH) op 03-10-1795 te Dordrecht, overleden op 04-10-1840 te Dordrecht op 45-jarige leeftijd. Hij had geen kinderen.
Ondertrouwd op 06-12-1815 te Dordrecht, gehuwd op 20-jarige leeftijd op 27-12-1815 te Dordrecht met Metthie van der VEER, 35 jaar oud, geboren op 23-07-1780 te Dordrecht, overleden op 01-07-1863 te Dordrecht op 82-jarige leeftijd. Naam vader Cornelis van der Veer, bij haar huwelijk in 1815 is hij al overleden,( n.l. 19-04-1785) evenals haar moeder Lijntje het Hart.
   5.  Pieter van der STRAATEN (zie VIII.15).
   6.  Willem van der STRATEN, geboren op 24-05-1799 te Dordrecht, gedoopt (NH) op 24-05-1799 te Dordrecht, overleden op 31-03-1802 te Dordrecht op 2-jarige leeftijd. In het begr.reg staat" t.k. van Cornelis v.d. Straaten van de Rietdijk,3 jaar, water..".
   7.  Gerrit van der STRAATEN (zie VIII.21).
   8.  Bastiaan van der STRAATEN, geboren op 22-12-1803 te Dordrecht, gedoopt (NH) op 22-12-1803 te Dordrecht, overleden op 08-07-1807 te Dordrecht op 3-jarige leeftijd. Als doodsoorzaak staat vermeld: "Subiet".
   9.  Adrianus van der STRAATEN, geboren op 01-12-1805 te Dordrecht, gedoopt (NH) op 01-12-1805 te Dordrecht, overleden op 24-09-1806 te Dordrecht, 297 dagen oud. Hij overlijdt , 9 mnd oud aan "slijmen".
   10.  Huybert van der STRAATEN (zie VIII.25).
   11.  Jacobus Johannes van der STRAATEN, Vleeschhouwersknecht. Geboren op 02-04-1810 te Dordrecht, gedoopt (NH) op 02-04-1810 te Dordrecht, overleden op 22-04-1886 te Dordrecht op 76-jarige leeftijd. Overl.adres: Bagijnhof 21. Uit beide huwelijken geen kinderen.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 06-12-1837 te Dordrecht met Appolonia DOORE(N), 34 jaar oud, geboren op 08-12-1802 te Dordrecht, overleden op 17-03-1849 te Dordrecht op 46-jarige leeftijd. Was laatst gehuwd met Jacobus Johannes van der Straaten.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 01-05-1850 te Dordrecht (getuige(n): Huw. reg. GAD) met Pieternella CLEMENS, Winkelierster in 1850 te Dordrecht, geboren 1800 te Vilvoorde (nu Belgie), overleden op 16-06-1880 te Dordrecht, in 1850 was ze wed. van Cornelis Petiet, overl. 9-10-1847.

 
VIII.11    Johannes (Jan) van der STRAATEN/VAN STRATEN, Spekslager, geboren op 15-08-1793 te Dordrecht, gedoopt (NH) op 18-08-1793 te Dordrecht, overleden op 13-05-1875 om 0400 uur te Dordrecht op 81-jarige leeftijd, zoon van Cornelis van der STRAATEN/STRATEN (zie VII.7) en Cornelia (Jansd.) OTJENS/OTGENS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21-11-1819 te Dordrecht met Johanna KRUL, 21 jaar oud, geboren op 19-05-1798 te Dordrecht, gedoopt (NH) op 23-05-1798 te Dordrecht, overleden op 15-01-1866 om 0700 uur te Dordrecht op 67-jarige leeftijd. Johanna kwam uit een gezin met 6 kinderen: 4 jongens en 2 meisjes. Johanna was de op een na oudste. In dit gezin ben ik de eerste Elias tegengekomen ! Er waren er twee met de voornaam "Elias", zodat de eerste waarschijnlijk jong gestorven is. Dochter van Cornelis KRUL, Turfschipper, en Cornelia KETTING.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia van der STRATEN, geboren op 10-04-1820 om 10.00 uur te Dordrecht, overleden op 14-12-1861 te Dordrecht op 41-jarige leeftijd. Zij was weduwe van Adriaan Bruystens. Deze was te 's Hertogenbosch overleden, waarna ze weer bij haar ouders is gaan wonen in de Boomstraat 149, waar ze ook is overleden. Haar ouders leefden toen nog.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-11-1844 te Dordrecht met Adriaan BRUYSTENS/BRUYSTERS, Schipper, geboren ca. 1821 te Hedixhuizen (?).
   2.  Johanna Cornelia van der STRATEN, geboren op 06-02-1822 te Dordrecht, overleden op 05-06-1833 te Dordrecht op 11-jarige leeftijd.
   3.  Metje van der STRATEN, geboren op 23-04-1825 te Dordrecht, overleden op 08-06-1895 te Dordrecht op 70-jarige leeftijd. Zij was ongehuwd. Adres bij overlijden: Singel 237.Woonde voor 1890 Alb. Cuypsingel 71s te Dordt.
   4.  Johanna Philippina, geboren op 22-08-1825 te Dordrecht, overleden op 24-07-1873 om 03.00 uur te Dordrecht, Boomstraat C 149 op 47-jarige leeftijd. Zij is ongehuwd gebleven.
   5.  Cornelis Johannes, geboren op 03-12-1827 te Dordrecht, overleden op 12-12-1835 te Dordrecht op 8-jarige leeftijd.
   6.  Sophia van der STRATEN, geboren ca 1828.
   7.  Gerrit van der STRATEN, geboren op 17-08-1830 te Dordrecht, overleden op 27-08-1831 te Dordrecht op 1-jarige leeftijd.
   8.  Johannes van der STRAATEN (zie IX.12).
   9.  Gerrit Elias van der STRAATEN (zie IX.14).
   10.  Johanna Cornelia van der STRAATEN, geboren op 27-06-1837 om 0530 uur te Dordrecht, overleden op 03-10-1884 te Leiden op 47-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 07-09-1859 te Dordrecht met Daniel Cornelis van ALTENBURG, 25 jaar oud, geboren op 04-01-1834 te Dordrecht. Naam vader Cornelis van Altenburg, schipper, naam moeder Willemina Carolina Ponsen.

 
IX.12    Johannes van der STRAATEN, Is bij de Volkstelling 1890 : slager, op de Vriesestraat 60, v.h. S 628. Geboren op 23-02-1832 te Dordrecht, overleden op 13-03-1903 te Dordrecht op 71-jarige leeftijd. Overl.adres: Vriesestraat 60, zoon van Johannes (Jan) van der STRAATEN/VAN STRATEN (zie VIII.11) en Johanna KRUL.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06-05-1857 te Dordrecht met Dirkje EVERS, 27 jaar oud, geboren op 08-03-1830 te Dordrecht, overleden op 10-01-1894 te Dordrecht op 63-jarige leeftijd. Vader Tielemanus Evers, timmerman, moeder Christina Verbruggen, dochter van Tielemanus EVERS, timmerman, en Christina VERBRUGGEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Cornelis Christinus, Bij de Volkstelling van 1890, blad 1515, staat hij vermeld als slager in de Vriesestr. 60, dus in de winkel van zijn vader Johannes. Geboren op 19-12-1858 te Dordrecht, overleden op 18-04-1936 om 11.45 uur te Dordrecht op 77-jarige leeftijd. Hij overlijdt ongehuwd en woonde in bij zijn broer op de Vriesestraat.
   2.  Tielemanus, geboren op 23-09-1860 te Dordrecht, overleden op 28-12-1863 te Dordrecht op 3-jarige leeftijd.
   3.  Johanna Cornelia, geboren op 28-04-1862 te Dordrecht, overleden op 07-01-1930 te Dordrecht op 67-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 01-06-1889 te Dordrecht, gehuwd op 27-jarige leeftijd op 13-06-1889 te Dordrecht met Johannes Coenraad van RIETSCHOTEN, 24 jaar oud, Vleeschhouwer te Dordt, geboren op 13-10-1864 te Dordrecht, overleden na 1-1930. In 1930 overlijdt zijn vrouw. Zoon van Barend Arnold van Rietschoten, deurwaarder.
   4.  Tielemanus, geboren op 03-07-1864 te Dordrecht, overleden op 01-06-1866 te Dordrecht op 1-jarige leeftijd.
   5.  Gerrit Elias (zie X.6).
   6.  Dirkje, geboren op 01-11-1868 te Dordrecht, overleden op 06-07-1930 om 10.30 uur te Dordrecht op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 17-08-1898 te Dordrecht (getuige(n): G.E. vd Straaten 31 jr, broer v.d. bruid en J.C. v. Rietschoten,33 jr, zwager der bruid. Beiden zijn vleeschhouwer.). Op dezelfde dag trouwt zijn zus, Catharina Elizabeth v. Randwijk, oud 26 jr. Echtgenoot is Albertus Willem van RANDWIJK, 28 jaar oud, geboren op 17-10-1869 te Dordrecht, overleden na 1930. Hij overlijdt na zijn vrouw Dirkje van der Straaten.
   7.  Christina, geboren op 26-03-1871 te Dordrecht, overleden op 16-09-1871 te Dordrecht, 174 dagen oud.
   8.  Daniel Cornelis (zie X.11).

 
X.6    Gerrit Elias van der STRAATEN, Timmerman.Vlg. Bev.Reg. 1890, blad 1515, vertrekt 17-08-1891 naar Velzen en is mei '95 weer in Dordt terug.In juni '39 Voorstr 177 rood, geboren op 14-09-1866 te Dordrecht, zoon van Johannes van der STRAATEN (zie IX.12) en Dirkje EVERS.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 07-11-1895 te Dordrecht met Wilhelmina KRAMER, 23 jaar oud, geboren op 09-12-1871 te Andel, overleden op 31-10-1918 te Dordrecht op 46-jarige leeftijd. Haar vader is koffiehuishouder.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirkje Adriana van der STRATEN, geboren op 12-11-1896 te Dordrecht.
   2.  Adriana Dirkje, geboren op 13-07-1900 te Dordrecht, overleden op 05-01-1901 te Dordrecht, 176 dagen oud.
   3.  Adriana Dirkje, geboren op 22-04-1907 te Dordrecht, gedoopt (NH) op 14-07-1907 te Dordrecht.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19-09-1929 te Dordrecht, gehuwd voor de kerk op 19-09-1929 te Dordrecht (NH) met Jan Cornelis BUSINK, bankwerker, geboren 1904 te Dordrecht. Vader Marius Marinus, kurkensnijder, in 1929 53 jr, moeder Catharina Elisabeth Brouwer, ook 53 jr.
   4.  Johannes Cornelis van der STRATEN, Slager, geboren op 10-03-1908 te Dordrecht.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01-12-1934 te Dordrecht, gehuwd voor de kerk op 19-12-1934 te Dordrecht (Augustijnenkerk) met Johanna Christina BOZUWA, 26 jaar oud, geboren op 06-08-1908 te Dordrecht.
   5.  Gregorius (zie XI.7).
   6.  Gerrit Elias (zie XI.9).
   7.  Wilhelmina, geboren op 17-03-1914 te Dordrecht.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-02-1940 te Dordrecht met Willem de RIDDER, 36 jaar oud, geboren op 19-06-1903 te Dordrecht.

 
XI.7    Gregorius van der STRAATEN, slager, eerst Mauritsweg 100 Rijsoord(1928), geboren op 07-03-1909 te Dordrecht, overleden op 05-04-1944 te Slikkerveer op 35-jarige leeftijd. Adres bij overlijden: Oranjestraat 6 Slikkerveer. Zoon van Gerrit Elias van der STRAATEN (zie X.6) en Wilhelmina KRAMER.
Gehuwd voor 1944. In 1944 wordt E. vd Straaten Plattner genoemd in de overlijdensadv. van haar man met E. PLATTNER, geboren te Wenen. Zij kwam uit Wenen en is daar, na het overlijden van haar man, met de kinderen terug gekeerd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina.
   2.  Gregorius.

 
XI.9    Gerrit Elias van der STRAATEN, slager, geboren op 02-02-1912 te Dordrecht, overleden op 19-07-1993 te Dordrecht op 81-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Elias van der STRAATEN (zie X.6) en Wilhelmina KRAMER.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-12-1938 te Dordrecht met Anna Tona den HAAN, 25 jaar oud, geboren op 18-11-1913 te St. Philipsland, overleden op 09-05-1998 te Dordrecht op 84-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina (Wil), geboren op 07-10-1939 te Dordrecht.
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 02-09-1959 te Dordrecht, gescheiden 1969 te Dordrecht van J.J. de ROON.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 23-01-1979 te Dordrecht met J. KRANENDONK, overleden op 01-07-1999 te Dordrecht.
   2.  Matheus Jacob, geboren op 31-12-1950 te Dordrecht, overleden op 29-04-1951 te Dordrecht, 119 dagen oud.
   3.  Fokko (zie XII.7).
   4.  Antonia Louwerina (Toos).
Gehuwd met Teun van PROOYEN.
   5.  Johanna (Joke).
Gehuwd met Karel UITTERLINDEN.
   6.  Matea Jacoba Gerda (Thea).
Gehuwd  met Ruud van DALEN.

 
XII.7    Fokko van der STRAATEN, geboren op 03-08-1954 te Dordrecht, zoon van Gerrit Elias van der STRAATEN (zie XI.9) en Anna Tona den HAAN.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 20-07-1976 te Dordrecht met S. PATTISAHUSIWA, 19 jaar oud, geboren op 07-09-1956 te Gaasterland.
Uit dit huwelijk:
   1.  Faroek Don Min, geboren op 14-08-1982 te Seoul (Korea).
   2.  Suleiman German, geboren op 12-08-1985 te Bogota.

 
X.11    Daniel Cornelis van der STRAATEN, Grossier en Spekslager, geboren op 14-10-1874 te Dordrecht, overleden op 16-09-1954 te Dordrecht op 79-jarige leeftijd, zoon van Johannes van der STRAATEN (zie IX.12) en Dirkje EVERS.
Gehuwd op 21-11-1877 te Ooltgensplaat met Arentje Maatje BEYER, geboren op 15-02-1904 te Ooltgensplaat, overleden na 1954 te Dordrecht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Cornelis Christinus, geboren op 05-04-1904 te Dordrecht, overleden op 25-01-1938 te Dordrecht op 33-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15-07-1931 te Dordrecht, gehuwd voor de kerk op 15-07-1931 te Dordrecht (Augustijnenkerk) met Geertruida VERBOOM, geboren ca 1909 te Dordrecht, overleden na 1-1938 te Dordrecht
   2.  Jongentje (levenloos), geboren op 12-04-1905 om 2.00 uur te Dordrecht, het jongentje was levenloos.
   3.  Johanna Dirkje, geboren op 04-02-1906 te Dordrecht. Overleden 15-08-1986 te Dordrecht.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 06-05-1925 te Dordrecht met Gerardus v.d. MARK, 1e Luit. artillerie, geboren ca 1897 te Dordrecht, zoon van Gijsbertus vd Mark, assuradeur en Margaretha Cornelia Felix.
Zij kregen 1 kind: roepnaam Jan.
   4.  Dirkje, geboren op 20-05-1908 te Dordrecht. Bij het overlijden van haar broer Joh. Corn. Christinus is ze nog ongehuwd.
(Fam.adv C.B.G. fiche 6679).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 25-09-1940 te Dordrecht met Theodorus L. GLAS.Overleden te Dordrecht
   5.  Pieter Cornelis, geboren juni 1909 te Dordrecht, overleden op 10-12-1909 te Dordrecht. Overlijdensadres: Vriesestraat 60.
   6.  Christina Cornelia, geboren op 27-02-1911 te Dordrecht.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 01-06-1932 te Dordrecht. Bij het overlijden van haar broer Joh. Corn. Christinus op 25-1-1938 was ze al gehuwd en had een kind. Echtgenoot is M.R. GROENEWEGEN. Zij kregen 3 kinderen:
Tonny, Jan en Cocky.
   7.  Arentje Maatje, geboren 1913 te Dordrecht, overleden op 13-05-1916 te Dordrecht.
   8.  Cornelia, Verpleegster, geboren op 26-04-1914 te Dordrecht. Verpleegster 1937 te R'dam, in '39 in Zeist. Gehuwd op 21-05-1941 te Dordrecht met Hermanus Singelenberg, geb. 20-06-1908 te Utrecht, overleden 20-07-1981 te Utrecht. Bij zijn pensionering was hij directeur van een handelsonderneming te Hendrik-Ido-Ambacht'
Zij kregen 4 kinderen: Pieter, geboren 25-11-1944 te Amsterdam, overleden 04-06-2002 te Utrecht.
                                 Arend Maarten, geboren 25-03-1947 te Amsterdam                
                                 Dirk, geboren 30-01-1949 te Amsterdam en
                                 DaniŽl Cornelis, geboren 05-09-1950 te Amsterdam
   

 
IX.14    Gerrit Elias van der STRAATEN, huisschilder(koetslakker?), geboren op 13-07-1834 te Dordrecht, overleden op 07-05-1906 te Dordrecht op 71-jarige leeftijd. Vernoemd naar zijn oom van grootmoeders zijde, Elias Krul. Zoon van Johannes (Jan) van der STRAATEN/VAN STRATEN (zie VIII.11) en Johanna KRUL.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 14-05-1873 te Dordrecht met Neeltje VIS, 36 jaar oud, geboren op 26-04-1837 te Bleiswijk, overleden op 04-08-1889 om 1500 uur te Dordrecht op 52-jarige leeftijd, dochter van Abraham VIS, schipper/schippersknecht, en Mesina de LEEUW, naaister.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna, geboren op 01-02-1875 te Dordrecht, overleden op 14-04-1930 te Rotterdam op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 04-03-1897 te Dordrecht met Domenico GIORGIS, schoorsteenveger, later ook genoemd als "rookverdrijver en metselaar", geboren ca 1870 te Santa Maria Maggiore, Italie, overleden na 1930 te ?? In 1930 werd hij weduwnaar.
   2.  Mr.schoenmaker Gerrit Elias (zie X.15).

 
X.15    Mr.schoenmaker Gerrit Elias van der STRAATEN, Schoenmaker, geboren op 23-05-1877 te Dordrecht, overleden op 28-01-1949 te Rotterdam op 71-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Elias van der STRAATEN (zie IX.14) en Neeltje VIS.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 10-06-1908 te Rotterdam met Gerritdina (Dina) SCHOLTEN, 24 jaar oud, geboren op 26-05-1884 te Assen, overleden op 07-02-1962 te Rotterdam op 77-jarige leeftijd, dochter van Gerrit SCHOLTEN, Koster bij Jeruel, daarvoor misschien "los werkman" ? Zie adresboek Rotterdam 1903, en Geertje van OOSTEN, huisvrouw.

Gerrit Elias van der Straaten
en
Gerritdina Scholten

 

 

 

Schoenmaker van der Straaten
met vrouw en kinderen


Uit dit huwelijk:

   1.  Nelly Geertruida (Nel), geboren op 14-03-1909 te Rotterdam, overleden op 18-10-1985 te Rotterdam op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 55-jarige leeftijd op 15-12-1964 te Zwolle met Willem WESTENBERG, 64 jaar oud, geboren op 27-02-1900 te Zwolle, overleden op 07-07-1968 te Zwolle op 68-jarige leeftijd.
   2.  Gerrit Elias (zie XI.27).
   3.  Coenraad Johannes (Koen), geboren op 13-12-1914 te Rotterdam, overleden op 31-01-1916 te Rotterdam op 1-jarige leeftijd.
   4.  Gerdina Emma (Dina), geboren op 03-01-1920 te Rotterdam, overleden ca 1985.
Gehuwd met Frans KNAAP.

 
XI.27    Gerrit Elias van der STRAATEN, geboren op 17-10-1910 te Rotterdam, overleden op 03-06-1996 om 0400 uur te H.I. Ambacht op 85-jarige leeftijd, begraven op 07-06-1996 te H.I. Ambacht, zoon van Mr.schoenmaker Gerrit Elias van der STRAATEN (zie X.15) en Gerritdina (Dina) SCHOLTEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-11-1935 te Wapenveld, gehuwd voor de kerk op 16-11-1935 te Wapenveld (N.H.) met Willemiena (Mina) HARMS, 28 jaar oud, geboren op 02-01-1907 te Heerde, overleden op 16-03-1999 om 23.45 uur te H.I. Ambacht op 92-jarige leeftijd, begraven op 20-03-1999 te H.I. Ambacht, Begr.pl. "Achterambachtseweg", dochter van Lucas HARMS, Timmerman/aannemer, en Aaltje POST.

 

 

 

Trouwfoto 16-11-1935

 

 

 

 Uit dit huwelijk:

   1.  Ing Gerrit Elias (Ger) (zie XII.15).
   2.  Aaltje (Alie), zonder, geboren op 09-06-1939 te Rotterdam.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 14-10-1960 te Rotterdam, gehuwd voor de kerk op 14-10-1960 te Rotterdam met Hendrik (Henk) STOK, 24 jaar oud, geboren op 29-09-1936 te Rotterdam, overleden op 07-01-1999 om 15.30 uur te Zwitserland op 62-jarige leeftijd. Tijdens een skivakantie overleden, begraven op 14-01-1999 te H.I. Ambacht.

 
XII.15    Ing Gerrit Elias (Ger) van der STRAATEN, ex dir. wasserij bedrijfskleding, geboren op 19-08-1936 te Rotterdam, zoon van Gerrit Elias van der STRAATEN (zie XI.27) en Willemiena (Mina) HARMS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-10-1960 te Rotterdam, gehuwd voor de kerk op 14-10-1960 te Rotterdam (N.H.) met Johanna Christina (Joke) OOMS, 19 jaar oud, geboren op 09-11-1940 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ing Mikel Rudi (Mike) (zie XIII.3).
   2.  Ronald Alfred (zie XIII.5).
   3.  Ing Sander Robin (zie XIII.7).

 
XIII.3    Ing Mikel Rudi (Mike) van der STRAATEN, Programmeur, geboren op 03-10-1962 te H.I. Ambacht, zoon van Ing Gerrit Elias (Ger) van der STRAATEN (zie XII.15) en Johanna Christina (Joke) OOMS.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-09-1985 te Ridderkerk, gehuwd voor de kerk op 13-09-1985 te Ridderkerk met Sygje Cornelia (Sonja) VISSER, 22 jaar oud, geboren op 22-10-1962 te H.I. Ambacht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Charel, geboren op 14-07-1989 te H.I. Ambacht.
   2.  Suzanne, geboren op 23-02-1993 te H.I. Ambacht.

 
XIII.5    Ronald Alfred van der STRAATEN, administrateur, geboren op 12-05-1964 te Rotterdam, zoon van Ing Gerrit Elias (Ger) van der STRAATEN (zie XII.15) en Johanna Christina (Joke) OOMS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12-11-1987 te Maassluis, gehuwd voor de kerk op 12-11-1987 te Maassluis met Johanna Elizabeth (Annet) VERMEER, 23 jaar oud, geboren op 07-01-1964 te Maassluis.
Uit dit huwelijk:
   1.  Martijn, geboren op 15-04-1993 te Maassluis.
   2.  Frank, geboren op 14-12-1999 om 0400 uur te Maassluis.

 
XIII.7    Ing Sander Robin van der STRAATEN, Ing techn. natuurkunde, geboren op 21-05-1972 om 0100 uur te H.I. Ambacht, zoon van Ing Gerrit Elias (Ger) van der STRAATEN (zie XII.15) en Johanna Christina (Joke) OOMS.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-07-1997 te Rotterdam, gehuwd voor de kerk op 16-07-1997 te Rotterdam (R.K.) met Elizabeth Martina Maria (Liesbeth) STEDEHOUDER, 25 jaar oud, geboren op 18-06-1972 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Eva Lenthe, geboren op 06-02-2000 om 09.31 uur te Barendrecht. Geboorte gewicht 3400 gram en ca. 52 cm lang.
   2.  Timber Valentijn, geboren op 28-08-2002 te Barendrecht. Geb.gew. 3750 gr, lengte 53 cm.

 
VIII.15    Pieter van der STRAATEN, geboren op 16-02-1797 te Dordrecht, gedoopt op 16-02-1797 te Dordrecht, overleden op 25-01-1886 te Dordrecht op 88-jarige leeftijd. Overl.adres: St. Jorisweg 17. Had zijn dienstplicht in de Nat. Militie vervuld
, zoon van Cornelis van der STRAATEN/STRATEN (zie VII.7) en Cornelia (Jansd.) OTJENS/OTGENS.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 29-03-1820 te Dordrecht (getuige(n): Willem den Hartog, 72 jr, oom v.d. bruid en Johannes v.d. Straten, 25 jr, spekslager, broer van de bruidegom) met Seijgje/Sygje van TOL, 21 jaar oud, geboren op 20-05-1798 te Dubbeldam, overleden op 27-11-1825 te Dordrecht op 27-jarige leeftijd. Vader Klaas Joriszn van Tol, overleden 18e van de Hooymaand 1810
moeder Petronella Jacoba den Hartog, overleden 09-08-1814.
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 01-11-1826 te Dordrecht (getuige(n): Joh. Lutsener, slager) met Johanna Geertruy de ZEEUW, 18 jaar oud, geboren op 19-03-1808 te Dordrecht, overleden op 06-11-1834 te Dordrecht op 26-jarige leeftijd.
Gehuwd (3) op 39-jarige leeftijd op 02-11-1836 te Dordrecht met Anna Margritha Elisabeth BREEMEKAMP, 32 jaar oud, geboren op 07-04-1804 te Dordrecht, overleden op 30-05-1849 te Dordrecht op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd (4) op 53-jarige leeftijd op 14-11-1850 te Dordrecht met Adriana Cornelia de BONDT, 43 jaar oud, Dienstbode, geboren op 04-10-1807 te Dordrecht, overleden op 15-07-1888 te Dordrecht op 80-jarige leeftijd. Adres overlijden St. Jorisweg 17. Ze was toen 70 jaar. Bij haar huwelijk was haar woonplaats 's Gravenhage.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Pieternella, geboren op 06-03-1821 te Dordrecht, overleden op 12-05-1895 te Dordrecht op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 04-09-1850 te Dordrecht met Willem de HOOG, geboren 1821 ? te Dordrecht, overleden op 22-10-1889 te Dordrecht.
   2.  Cornelis, geboren op 29-07-1822 te Dordrecht, overleden op 29-04-1826 te Dordrecht op 3-jarige leeftijd.
   3.  Cornelia, geboren op 18-11-1823 te Dordrecht, overleden op 25-05-1826 te Dordrecht op 2-jarige leeftijd.
   4.  Neeltje, geboren op 06-02-1825 te Dordrecht, overleden op 29-03-1826 te Dordrecht op 1-jarige leeftijd.

Uit het tweede huwelijk:
   5.  Cornelia, geboren op 22-03-1828 te Dordrecht, overleden op 15-01-1829 te Dordrecht, 299 dagen oud.

Uit het derde huwelijk:
   6.  Onbekend, geboren op 27-01-1838 te Dordrecht. Was levenloos. Overleden op 27-01-1838 te Dordrecht.
   7.  Pieter Cornelis, geboren op 25-01-1839 te Dordrecht, overleden op 04-01-1917 te Wageningen op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09-03-1864 te Dordrecht (getuige(n): Cornelis Breemekmap,26 en Dirk Corn. v.d. Straaten,25, neefs van de br.gom), gescheiden na 10 jaar op 03-04-1874 te Dordrecht van Johanna Anthonia WENSCH, geboren op 11-04-1844 te Dordrecht.
   8.  Hendrik, geboren op 31-12-1840 te Dordrecht. Vertrekt naar Goidschalxsoord, later naar Gent.Komt oktober 1883 terug, gaat naar Breda en september 1908 weer terug naar Rotterdam.
Hij is ongehuwd.
   9.  Cornelis Adrianus (zie IX.28).
   10.  Adrianus Gerardus (zie IX.30).

 
IX.28    Cornelis Adrianus van der STRAATEN, Winkelier, geboren op 21-04-1843 te Dordrecht, overleden op 13-04-1909 te Dordrecht op 65-jarige leeftijd, zoon van Pieter van der STRAATEN (zie VIII.15) en Anna Margritha Elisabeth BREEMEKAMP.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 06-05-1874 te Dordrecht (getuige(n): Willem de Hoog,52, zwager bruidegom en Corn. Bremekamp,36, winkelier, neef v.d. bruidegom) met Petronella Elizabeth BLOM, 19 jaar oud, geboren op 23-02-1855 te Dordrecht, dochter van Jacob BLOM en Johanna van HEEREN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter, geboren op 08-07-1875 te Dordrecht, overleden op 14-08-1944 te Dordrecht op 69-jarige leeftijd.
   2.  Jacob (zie X.18).
   3.  Adriana Cornelia, geboren op 14-04-1881 te Dordrecht. Op 39 jarige leeftijd hertrouwt zij. Ze was gescheiden van A.P. Quirijns.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 26-05-1909 te Dordrecht (getuige(n): o.a. haar broer Pieter, oud 33 jr.), gescheiden na 6 jaar op 21-09-1915 te Dordrecht van Arie Pieter QUIRIJNS, arts te Raamsdonkveer, geboren 1876 te Capelle N.B. Overleden vr 9-1920 te ??
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 15-09-1920 te Dordrecht met Arie Dirkse de JONG, Bouwkundige, geboren 1870 te Krimpen a.d. Lek. Vader: Jan Diderik de Jong, moeder: Sentijna van Andel, beiden overleden voor 1920 weduwnaar van Cornelia de Jager.

 
X.18    Jacob van der STRAATEN, Winkelier, geboren op 26-07-1877 te Dordrecht, zoon van Cornelis Adrianus van der STRAATEN (zie IX.28) en Petronella Elizabeth BLOM.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 14-08-1906 te Nijmegen met Hendrika Everdina Wilhelmina STARINK, 22 jaar oud, geboren op 17-05-1884 te Zutphen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Adrianus, Etaleur, vertegenwoordiger, geboren op 24-05-1908 te Dordrecht.
   2.  Wilhelmina Christina, Begint in 1935 als leerl. verpleegster in den Haag, gaat later naar den Helder, geboren op 08-01-1915 te Dordrecht.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-11-1937 te Dordrecht met Theodorus Reinerus DEELDER.
   3.  Gerrit Willem, Goudsmid, geboren op 15-09-1917 te Dordrecht.

 
IX.30    Adrianus Gerardus van der STRAATEN, vleeshouwer, geboren op 27-03-1845 te Dordrecht, overleden op 23-01-1931 te Dordrecht op 85-jarige leeftijd. Weduwnaar van Adr. Blaak, zoon van Pieter van der STRAATEN (zie VIII.15) en Anna Margritha Elisabeth BREEMEKAMP.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 05-12-1874 te Zuid Beyerland met Adriana BLAAK, 26 jaar oud, geboren op 03-05-1848 te Zd Beyerland ?? Overleden voor 1931 te Dordrecht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Abraham (zie X.23).
   2.  Adriana Cornelia, geboren op 22-09-1873 te Dordrecht, overleden op 03-07-1874 te Dordrecht, 284 dagen oud. Adres: Voorstraat D 262.
   3.  Pieter (zie X.26).
   4.  Adriana Cornelia, geboren op 11-02-1877 te Dordrecht, overleden op 10-07-1944 te Dordrecht op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 27-07-1898 te Dordrecht (getuige(n): Abraham vd Straaten 26 jr, broer der bruid en Corn. Adr. vd Straaten 25 jr, koopman, oom der bruid) met Johannes Cornelis VERHEYEN, 25 jaar oud, geboren op 16-09-1872 te Capelle.
   5.  Anna Margrietha Elisabeth, geboren op 30-07-1878 te Dordrecht, overleden op 01-12-1879 te Dordrecht op 1-jarige leeftijd. Adres: Voorstraat D 262.
   6.  Anna Margrieta Elisabeth, Pensionhoudster, geboren op 28-08-1880 te Dordrecht, overleden 1941 te Dordrecht.
   7.  Adrianus Gerardus Rokus, geboren op 23-10-1882 te Dordrecht, overleden op 22-01-1884 te Dordrecht op 1-jarige leeftijd.
   8.  Pieternella Willemina, geboren op 04-06-1884 te Dordrecht.
   9.  Adrianus Cornelis, geboren op 30-07-1886 te Dordrecht, overleden op 19-01-1887 te Dordrecht, 173 dagen oud.
   10.  Cornelis Adrianus (zie X.35).
   11.  Hugo Willem Karel, geboren op 06-10-1889 te Dordrecht, overleden op 07-03-1890 te Dordrecht, 152 dagen oud.

 
X.23    Abraham van der STRAATEN, Vleeschhouwer, geboren op 28-06-1872 te Dordrecht, overleden op 29-09-1944 te Dordrecht op 72-jarige leeftijd, zoon van Adrianus Gerardus van der STRAATEN (zie IX.30) en Adriana BLAAK.
Ondertrouwd op 23-05-1894 te Ouderkerk a.d. Yssel, gehuwd op 21-jarige leeftijd op 12-06-1894 te Ouderkerk a.d. Yssel met Elizabeth Maria BOOGAERDT, 28 jaar oud, geboren op 14-09-1865 te Stolwijk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Agathis, Vleeshouwer, geboren op 14-04-1895 te Dordrecht, overleden op 07-07-1939 te Dordrecht op 44-jarige leeftijd. Zijn vrouw, A.J. Lagendijk leeft nog.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 03-05-1922 te Heerjansdam met Adriaantje Johanna LAGENDIJK, 25 jaar oud, geboren op 31-05-1896 te Heerjansdam.
   2.  Adriana, geboren op 21-06-1898 te Dordrecht.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 21-04-1937 te Dordrecht. Zij worden genoemd als echtpaar bij het overlijden van haar broer, Corn. Agathis vd Straaten in 1939 te Dordrecht met Louis VOLGRAAF. In 1944, op 29 december, schenkt de fam. Volgraaf aan het Herv. Bestedelingenhuis, later het Herv. Rusthuis, waardepapieren ter waarde van 20.000 gulden.Het vruchtgebruik berust bij mevr. A.J. van der Straaten-Lagendijk. Na de oorlog, in 1952, is er discussie ontstaan met een zekere F.S. Spanjaard over de rechtmatigheid.

 
X.26    Pieter van der STRAATEN, Slager, geboren op 17-10-1874 te Dordrecht, overleden op 18-02-1924 te Dordrecht op 49-jarige leeftijd. Vertrok 10-11-1900 naar Alblasserdam. Zoon van Adrianus Gerardus van der STRAATEN (zie IX.30) en Adriana BLAAK.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 05-10-1908 te Dordrecht met Leentje van der NEUT, 36 jaar oud, geboren op 24-12-1871 te Bodegraven, overleden te Bodegraven. Zij woont in 1933 met haar zoon Arie als weduwe in R'dam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arie, Onderwijzer bijzonder onderwijs, geboren op 29-11-1909 te Dordrecht.

 
X.35    Cornelis Adrianus van der STRAATEN, Vleeshouwer, geboren op 14-05-1888 te Dordrecht, zoon van Adrianus Gerardus van der STRAATEN (zie IX.30) en Adriana BLAAK.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01-08-1912 te Dordrecht met Willemina van der LINDEN, 22 jaar oud, geboren op 18-03-1890 te Dordrecht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Adrianus, Ned. Herv predikant te Aalburg, geboren op 15-04-1914 te Nw Helvoet.
   2.  Adriana, geboren op 18-07-1915 te Dordrecht.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 18-01-1933 te Dordrecht met Wolter HEMMES.

 
VIII.21    Gerrit van der STRAATEN, vleeschhouwer, geboren op 10-09-1801 te Dordrecht, overleden op 03-03-1830 te Dordrecht op 28-jarige leeftijd. Overlegt bij zijn huwelijk "bewijs zijner voldoening aan de wet op de Nationale Militie.", zoon van Cornelis van der STRAATEN/STRATEN (zie VII.7) en Cornelia (Jansd.) OTJENS/OTGENS.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 17-12-1823 te Dordrecht. Helena schulders is de dochter van Govert Schulders, in 1823 oud 57 jr en Hendrika de Heer, oud 55 jr. Beide ouders zijn bij het huwelijk aanwezig. Echtgenote is Helena SCHULDERS, 21 jaar oud, geboren op 18-01-1802 te Dordrecht, gedoopt op 18-01-1802 te Dordrecht, overleden op 22-06-1874 te Dordrecht op 72-jarige leeftijd, dochter van Govert SCHULDERS, korenmeter, en Hendrika de HEER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia van der STRATEN, geboren op 18-07-1825 te Dordrecht, overleden op 21-12-1916 te Dordrecht op 91-jarige leeftijd. Zij was ongehuwd. Adres overlijden: Bagijnhof 21 te Dordrecht.
   2.  Govert, geboren op 06-06-1827 te Dordrecht, overleden op 25-11-1829 te Dordrecht op 2-jarige leeftijd.
   3.  Cornelis (zie IX.34).

 
IX.34    Cornelis van der STRAATEN, geboren op 05-06-1829 te Dordrecht, overleden op 08-07-1907 te Dordrecht op 78-jarige leeftijd, zoon van Gerrit van der STRAATEN (zie VIII.21) en Helena SCHULDERS.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 18-06-1862 te Dordrecht met Johanna OLIVIER, 22 jaar oud, geboren op 01-09-1839 te Leyden, overleden op 07-03-1906 te Dordrecht op 66-jarige leeftijd, dochter van Hendrik OLIVIER en Maria LABREE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Helena, geboren op 14-09-1863, overleden op 23-10-1865 te Dordrecht op 2-jarige leeftijd.
   2.  Clasina Johanna, geboren op 31-08-1864 te Dordrecht.
   3.  Helena, geboren op 01-06-1866 te Dordrecht.
   4.  Cornelia Johanna, Bij overlijden: werkvrouw, geboren op 13-10-1868 te Dordrecht, overleden op 27-06-1912 te Dordrecht op 43-jarige leeftijd. Overl. adres is Beverwijckstraat.
Gehuwd ?? te ?? Echtgenoot is Pieter WAPPEROM, overleden 1895/'97 te Dordrecht. In de Adresboeken van Dordrecht 1895-'97 is er een P. Wapperom blikslager in de Kolfstraat 34. In 1897 wordt voor het eerst vermeld: Wed. P. v.d Straaten, Stek 23 a rood.
   5.  Johanna Klazina, geboren op 29-11-1871 te Dordrecht, overleden op 21-06-1945 te Dordrecht op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 04-10-1893 te Dordrecht met Hendrik de BOER, 22 jaar oud, arbeider, geboren op 14-09-1871 te Strijen.
   6.  Hendrik Johannes, geboren op 05-04-1875 te Dordrecht, overleden op 05-12-1875 te Dordrecht, 244 dagen oud.
   7.  Gerrit Cornelis, geboren op 05-04-1875 te Dordrecht, overleden op 22-08-1875 te Dordrecht, 139 dagen oud.
   8.  Maria, geboren op 13-12-1879 te Dordrecht.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 16-05-1901 te Dordrecht met Hendrik BARTO, Blikslager, geboren 1874 te Dordrecht, zoon van Willem BARTO en Josina Catriena van HOMBROEK.

 
VIII.25    Huybert van der STRAATEN, Spekslager, geboren op 31-12-1806 te Dordrecht, gedoopt (NH) op 31-12-1806 te Dordrecht, overleden op 03-09-1896 te Dordrecht op 89-jarige leeftijd. Adres overlijden: Prinsenstraat 33, D 128, zoon van Cornelis van der STRAATEN/STRATEN (zie VII.7) en Cornelia (Jansd.) OTJENS/OTGENS.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 28-10-1829 te Dordrecht met Johanna van HAALEN/HALEN, 19 jaar oud, geboren op 26-04-1810 te Dubbeldam. Ouders: Dirk van Haalen en Elisabeth Arenout, gedoopt (NH) op 29-04-1810 te Dordrecht, overleden op 22-05-1850 te Dordrecht op 40-jarige leeftijd. Ze was toen 38 jaar. Dochter van Dirk van HAALEN/HALEN, molenaar te Dubbeldam, en Elisabeth ARNOUTS.
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 07-05-1851 te Dordrecht met Catharina Jacoba SCHEPERS, 36 jaar oud, geboren op 02-04-1815 te Dordrecht, overleden op 24-12-1881 te Dordrecht op 66-jarige leeftijd. Dochter van Hendrika Spaan en Jacobus Schepers. Dochter van Jacobus SCHEPERS en Hendrika SPAANS.
Gehuwd (3) op 46-jarige leeftijd op 30-11-1853 te Dordrecht met Neeltje SPAAN, geboren 1816 te Brielle, overleden op 04-04-1902 te s Gravenhage. Zij is een nicht van Catharina J. Schepens. Dochter van Belia SPAAN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Doodgeboren zoon, geboren op 12-03-1834 te Dordrecht, overleden op 12-03-1834 te Dordrecht.
   2.  Elisabeth Cornelia, geboren op 20-03-1835 te Dordrecht, overleden op 31-05-1836 te Dordrecht op 1-jarige leeftijd.
   3.  Cornelia Adriana, geboren op 19-05-1837 te Dordrecht.
   4.  Dirk Cornelis (zie IX.39).
   5.  Johanna Huyberdina, geboren op 19-07-1841 te Dordrecht, overleden op 06-06-1896 te s Gravenhage op 54-jarige leeftijd.
Gehuwd onbekend met Willem Cornelis DANSDORP, overleden op 19-06-1919 te 's Gravenhage.
   6.  Cornelis, geboren op 17-07-1843 te Dordrecht, overleden op 21-10-1843 te Dordrecht, 96 dagen oud. Dit kind overleed toen hij 3 maanden oud was.
   7.  Huyberdina, geboren op 30-10-1848 te Dordrecht, overleden op 13-04-1849 te Dordrecht, 165 dagen oud.

Uit het tweede huwelijk:
   8.  Jacobus (zie IX.45).

Uit het derde huwelijk:
   9.  Huiberdina, geboren op 25-01-1855 te Dordrecht.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25-02-1876 te s Gravenhage met Willem Hendrik STRENG, 25 jaar oud, geboren op 01-01-1851 te 's Gravenhage.
   10.  Cornelis (zie IX.50).
   11.  Belia Willemina, geboren op 21-11-1861 te Dordrecht. Ze kreeg 2 kinderen, geboren den Haag.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03-09-1885 te Dordrecht (getuige(n): W.c. Dansdorp,41 jr en W.H. Streng, zwagers bruid en J.C. v. Schaagen, apotheker, zwager bruidegom) met Gerrit OOSTWALD, 28 jaar oud, Kantoorbediende, geboren op 08-11-1856 te Haarlem, overleden op 14-09-1915 te Dordrecht op 58-jarige leeftijd.

 
IX.39    Dirk Cornelis van der STRAATEN, Vleeschhouwer, geboren op 08-04-1839 te Dordrecht, overleden op 02-04-1905 te Dordrecht op 65-jarige leeftijd. Zijn vrouw A v. Schagen leeft nog. Zoon van Huybert van der STRAATEN (zie VIII.25) en Johanna van HAALEN/HALEN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19-11-1861 te ????? Echtgenote is Adriana van SCHAGEN, geboren ??? te Ridderkerk, overleden na 1905.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Neeltje, geboren op 23-12-1861 te Dordrecht.
   2.  Agatha Cornelia, geboren op 14-03-1863 te Dordrecht, overleden op 20-11-1882 te Dordrecht op 19-jarige leeftijd. Adres overlijden: Voorstraat D 374.
   3.  Huybert, spekslager, geboren op 10-11-1864 te Dordrecht, overleden op 10-01-1884 te Dordrecht op 19-jarige leeftijd. Hij overleed, oud 19 jaar, ongehuwd.
   4.  Neeltje Pieternella, geboren op 28-11-1866 te Dordrecht, overleden op 27-12-1870 te Dordrecht op 4-jarige leeftijd.
   5.  Pieter (zie X.53).
   6.  Dirk Cornelis, spekslager, geboren op 26-11-1870 te Dordrecht.
   7.  Adrianus, geboren op 13-02-1872 te Dordrecht. Getuige o.a. Adrianus Gerardus vd Straaten, 27 jr, vleeshouwer, overleden op 25-10-1872 te Dordrecht, 255 dagen oud.
   8.  Neeltje Adriana Pieternella, geboren op 11-12-1873 te Dordrecht.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 29-04-1908 te Dordrecht (getuige(n): O.a. Jacobus Hugo 31jr, Dirk Cornelis 37 jr,broers v.d. bruid en Jacobus Hugo, oom der bruid.) met Cornelis KNOOK, geboren 1870 te Linschoten. Zijn vader is burgemeester van Linschoten.
   9.  Adriana, geboren op 10-08-1875 te Dordrecht. Getuige o.a. Pieter Corn. Pzn.
   10.  Jacobus Hugo (zie X.61).
   11.  Maria Cornelia Adriana, geboren op 20-07-1879 te Dordrecht. Getuige o.a. Jacobus vd Straaten, 20 jr, spekslager. Overleden op 11-07-1889 te Dordrecht op 9-jarige leeftijd. Overl.adres: Voorstraat 342.

 
X.53    Pieter van der STRAATEN, Vleeschhouwer, geboren op 25-08-1868 te Dordrecht, overleden na 1942 te Alblasserdam, zoon van Dirk Cornelis van der STRAATEN (zie IX.39) en Adriana van SCHAGEN.
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 13-04-1899 te Dordrecht (getuige(n): DTB reg. Dordrecht) met Maria Christina POOTS, 20 jaar oud, geboren op 23-05-1878 te Dordrecht.
Gehuwd (2) op 56-jarige leeftijd op 15-08-1925 te Papendrecht met Neeltje PIJL, 22 jaar oud, geboren op 27-07-1903 te Sliedrecht, overleden na 1930 te Alblasserdam.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Dirk Cornelis (zie XI.44).
   2.  Gijsbertus, Metaaldraaier, geboren op 30-03-1901 te Dordrecht. Hij vertrekt in 1930 met echtgenote Ruseler naar Rotterdam.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 22-05-1930 te Dordrecht. Zij was gescheiden van Arie Johannes van Heeren. Echtgenote is Johanna Pieternella RUSELER, 29 jaar oud, geboren op 09-04-1901 te Dubbeldam, overleden op 20-05-1987 te Dordrecht op 86-jarige leeftijd. Overleden Bejaardenhuis "Vreedonk" op 86 jarige leeftijd.
   3.  Maria Christina, geboren op 01-10-1906 te Alblasserdam. Zij had een betrekking in Rotterdam, maar gaat in 1928 terug naar Albl.dam.
Gehuwd ? te Alblasserdam ? Echtgenoot is Jacobus MEERBURG, geboren op 16-09-1904 te Alblasserdam.

 
XI.44    Dirk Cornelis van der STRAATEN, machine bankwerker, geboren op 24-07-1899 te Dordrecht, zoon van Pieter van der STRAATEN (zie X.53) en Maria Christina POOTS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 04-03-1926 te Alblasserdam met Pietje de BEELD, 22 jaar oud, geboren op 03-07-1903 te Alblasserdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter, geboren op 01-07-1927 te Alblasserdam.

 
X.61    Jacobus Hugo van der STRAATEN, Spekslager, geboren op 17-01-1877 te Dordrecht, zoon van Dirk Cornelis van der STRAATEN (zie IX.39) en Adriana van SCHAGEN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-06-1900 te Dordrecht (getuige(n): Barend Arnold v. Rietschoten Jr 33 jr, zwager der bruid en Dirk Cornelis 29 jaar, broer v.d. bruidegom.) met Helena KLEIN, 22 jaar oud, geboren op 17-03-1878 te Dordrecht, overleden op 07-02-1953 op 74-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem (zie XI.50).
   2.  Dirk Cornelis, geboren op 29-06-1904 te Dordrecht, overleden op 12-07-1917 te Dordrecht op 13-jarige leeftijd.
   3.  Louwerensia Dina, geboren op 18-06-1906 te Dordrecht. Gaat 22-11-1933 over naar gezinskaart J. Prins.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 22-11-1933 te Dordrecht met Jacob PRINS, 28 jaar oud, geboren op 01-09-1905 te Dordrecht.
   4.  Adriaan, geboren op 14-04-1913 te Dordrecht.
   5.  Leendert, geboren op 22-12-1915 te Dordrecht. Vertrekt juli 1938 naar Roosendaal en komt maart 1939 terug in Dordt.

 
XI.50    Willem van der STRAATEN, Ambtenaar secretarie, geboren op 13-10-1901 te Dordrecht. Krijgt 18-11-1925 eigen kaart nr. 16249. Huwelijk ? Ja. Zoon van Jacobus Hugo van der STRAATEN (zie X.61) en Helena KLEIN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-11-1925 te Dordrecht met Anthonia Geertrui van HELDEN, 32 jaar oud, geboren op 04-11-1893 te Dordrecht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tineke, geboren op 21-08-1928 te Dordrecht.
   2.  Willy, geboren op 17-11-1930 te Dordrecht.

 
IX.45    Jacobus van der STRAATEN, Spekslager, geboren op 10-03-1853 te Dordrecht, overleden op 09-10-1922 te Dordrecht op 69-jarige leeftijd, zoon van Huybert van der STRAATEN (zie VIII.25) en Catharina Jacoba SCHEPERS.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 30-06-1880 te Dordrecht met Maatje SCHILLEMANS, 25 jaar oud, geboren op 13-11-1854 te Dordrecht, overleden op 29-06-1891 te Dordrecht, Sluisweg 32 op 36-jarige leeftijd. Dochter van Leendert Schillemans en Johanna v.d. Mondie. Dochter van Leendert SCHILLEMANS, meubelmaker, en Johanna van der MONDE.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 01-09-1892 te Dordrecht met Trijntje SMITS, 31 jaar oud, geboren op 02-09-1860 te Dordrecht, overleden na 1922.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Catharina Jacoba, geboren op 10-06-1881 te Dordrecht, overleden op 23-12-1881 te Dordrecht, 196 dagen oud.
   2.  Johanna, geboren op 14-01-1883 te Dordrecht.

 
IX.50    Cornelis van der STRAATEN, geboren op 17-06-1856 te Dordrecht, zoon van Huybert van der STRAATEN (zie VIII.25) en Neeltje SPAAN.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 07-11-1883 te 's Gravenhage met Hermina Francina SLOTHOUWER, 27 jaar oud, geboren op 30-05-1856 te 's Gravenhage.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nelette Huyberdina, geboren op 10-09-1884 te 's Gravenhage.
   2.  George, geboren op 18-09-1889 te Dordrecht.

 
VII.10    Aart van der STRATEN, Vleeshouwer, geboren op 30-10-1772 te Dordrecht, gedoopt (NH) op 30-10-1772 te Dordrecht, overleden op 27-09-1819 te Dordrecht op 46-jarige leeftijd. Laatst wonende Nieuwstraat C 1427. Hij nam later de zaak van zijn schoonvader, Nicolaas de Voogd,in de Nieuwstraat, over en ging toen "Aart de Voogd van der Straten" heten. In 1898 woonde daar in de Nieuwstraat nog steeds een slager: Abraham van der Straten, A.G.zn. Zoon van Cornelis van der STRAATEN (zie VI.12) en Johanna de KLERK.
Ondertrouwd op 05-11-1800 te Dordrecht, gehuwd op 28-jarige leeftijd op 05-11-1800 te Dordrecht met Huyberta de VOOGD, 30 jaar oud, geboren op 18-04-1770 te Dordrecht, gedoopt (NH) op 18-04-1770 te Dordrecht, overleden op 19-01-1820 te Dordrecht op 49-jarige leeftijd. Bij overlijden was ze nog in de rouw om het overlijden van haar man op 28-9-1819. Haar vader: Nicolaas de Voogd
, dochter van Nicolaas de VOOGD en Cat(ha)rina de ROO(IJ).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelus de VOOGD (van der STRATEN) (zie VIII.32).
   2.  Nicolaas de VOOGD (van der STRATEN) (zie VIII.34).
   3.  Johannes de VOOGD (van der STRATEN), geboren op 09-11-1807 te Dordrecht, gedoopt (NH) op 09-11-1807 te Dordrecht.
   4.  Catharina de VOOGD (van der STRATEN), geboren op 23-04-1811 te Dordrecht, gedoopt (NH) op 23-04-1811 te Dordrecht, overleden op 19-06-1868 te Dordrecht op 57-jarige leeftijd. Overl. adres Vest C 799. Zij kreeg 10 kinderen.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 03-08-1831 te Dordrecht. Zij kregen 10 kinderen met Adrianus SINGELS, 23 jaar oud, Steenhouwer, lid van de Gemeenteraad, geboren op 13-11-1807 te Dordrecht, overleden op 12-02-1884 te Dordrecht op 76-jarige leeftijd, zoon van Adriaan SINGELS en Cornelia van BALLEGOIE.

 
VIII.32    Cornelus de VOOGD (van der STRATEN), geboren op 24-08-1801 te Dordrecht, gedoopt (NH) op 24-08-1801 te Dordrecht, overleden op 13-02-1890 te Dordrecht op 88-jarige leeftijd. Overl. adres Boomstraat 147, zoon van Aart van der STRATEN (zie VII.10) en Huyberta de VOOGD.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 19-09-1821 te Dordrecht (getuige(n): Petrus Faassen, oom van haar, predikant te Scheveningen en Jan van der Straaten, 38 jr, oom van de bruidegom, vleeschhouwer) met Margaretha Clasina BAX, 24 jaar oud, geboren op 25-08-1797 te Dordrecht, gedoopt op 02-09-1797 te Dordrecht, overleden op 18-07-1877 te Dordrecht op 79-jarige leeftijd. Overl. adres Boomstraat C 152. Vader: Hendrik Bax, vleeschhouwer,geb. ca 1774 Moeder: Berbera Faassen, geb. ca. 1774, dochter van Hendrik BAX, vleeshouwer, en Berbera FAASSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Huberta Hendrika van der STRATEN, geboren op 16-07-1822 te Dordrecht, overleden op 18-02-1902 te s Gravenhage op 79-jarige leeftijd.
   2.  Barbera Margaretha van der STRATEN, geboren op 05-10-1823 te Dordrecht, overleden op 01-01-1905 te s Gravenhage op 81-jarige leeftijd.
   3.  Catherina Johanna van der STRATEN, geboren op 25-02-1825 te Dordrecht, overleden op 31-03-1826 te Dordrecht op 1-jarige leeftijd.
   4.  Hendrik van der STRATEN, geboren op 20-06-1826 te Dordrecht, overleden op 06-10-1903 te s Gravenhage op 77-jarige leeftijd.
   5.  Catharina Johanna van der STRATEN, geboren op 25-06-1828 te Dordrecht, overleden op 05-07-1905 te s Gravenhage op 77-jarige leeftijd.
   6.  Anna Margaretha van der STRATEN, geboren op 12-03-1831 te Dordrecht, overleden op 21-03-1889 te Dordrecht op 58-jarige leeftijd. Zij was ongehuwd.
   7.  Margaretha Clasina van der STRATEN, geboren op 12-10-1833 te Dordrecht, overleden op 14-10-1909 te Parijs op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 21-08-1862 te Dordrecht met Coenraad BOSMAN, 36 jaar oud, Architect en aannemer te Amsterdam, geboren op 19-01-1826 te Zutphen, overleden op 13-05-1879 te Amsterdam op 53-jarige leeftijd, zoon van Johan Hendrik BOSMAN en Berendina KESSELAAR.
   8.  Aart van der STRATEN (zie IX.62).
   9.  Cornelis van der STRATEN, geboren op 03-12-1837 te Dordrecht, overleden op 04-12-1913 te Delft op 76-jarige leeftijd.
   10.  Gerardina Hendrika van der STRATEN, geboren op 24-07-1841 te Dordrecht, overleden op 22-09-1841 te Dordrecht, 60 dagen oud.
   11.  Simon Otto van der STRAATEN (zie IX.66).

 
IX.62    Aart van der STRATEN, In sept. 1882 "zonder", bij geboorte zn. Cornelis, geboren op 01-09-1835 te Dordrecht, overleden op 29-12-1921 te 's Gravenhage op 86-jarige leeftijd, zoon van Cornelus de VOOGD (van der STRATEN) (zie VIII.32) en Margaretha Clasina BAX.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 04-08-1869 te Tiel met Wilhelmina Helena van ANDEL, 20 jaar oud, geboren op 29-11-1848 te Tiel, overleden op 09-11-1925 te 's Gravenhage op 76-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Margaretha Clasina, geboren op 02-04-1875 te Dordrecht.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 24-09-1903 te s Gravenhage met Willem GROENMEYER, 40 jaar oud, geboren op 11-04-1863 te s Gravenhage.
   2.  Levinus, geboren op 17-04-1880 te Dordrecht.
   3.  Cornelis, geboren op 17-09-1882 te Dordrecht, overleden op 20-05-1904 te s Gravenhage op 21-jarige leeftijd.

 
IX.66    Simon Otto van der STRAATEN, Beroepsmilitair, gepens. als Kolonel Artillerie (1-10-1901). Hij woonde in Breda. Geboren op 24-12-1842 te Dordrecht, overleden op 22-03-1916 te 's Gravenhage op 73-jarige leeftijd. Zie verhaal over "ontvreemde" gildezilver, zoon van Cornelus de VOOGD (van der STRATEN) (zie VIII.32) en Margaretha Clasina BAX.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 20-10-1881 te Amsterdam. Ze had toestemming van haar moeder, wonend te Nottingham als Rose Ann Coleman. Echtgenote is Mary Ann FREEL, 28 jaar oud, geboren op 09-10-1853 te Newport(Wales), gedoopt (R.K.) op 21-09-1853 te Portsea, kerk van St. John, overleden op 22-02-1929 te s Gravenhage op 75-jarige leeftijd, dochter van John FREEL en Rose Ann MURPHY.
Uit dit huwelijk:
   1.  Margaretha Clasina van der STRATEN, geboren op 22-07-1832 te Breda.
   2.  Hubert Otto (zie X.73).

 
X.73    Hubert Otto van der STRAATEN, Koopman (agent British Iron & Steel Corp.), controleur Rijksbureau Ijzer en Staal, luitenant ter zee 1e klasse, eervol ontslag 1-10-1920. Geboren op 04-02-1885 te Breda, overleden op 15-04-1978 te 's Gravenhage op 93-jarige leeftijd, zoon van Simon Otto van der STRAATEN (zie IX.66) en Mary Ann FREEL.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 15-07-1916 te 's Gravenhage` met Ellen MACKEPRANG, 21 jaar oud, geboren op 11-05-1895 te Nakkebölle onder Astrup (D.mrken), overleden op 13-07-1989 te 's Gravenhage op 94-jarige leeftijd, dochter van Anton Jesper Johannes MACKEPRANG en Ida Johanne BÖTTERN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mr. Harald Simon (zie XI.57).

 
XI.57    Mr. Harald Simon van der STRAATEN, Conservator Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden. Geboren op 22-10-1922 te 's Gravenhage, zoon van Hubert Otto van der STRAATEN (zie X.73) en Ellen MACKEPRANG.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 17-05-1952 te Bloemendaal met Geertruida Marijke AMENT, 26 jaar oud, geboren op 10-03-1926 te Batavia, dochter van Hendrikus Michiel AMENT en Geertruida Wendel WEG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Harald Ole, geboren op 03-09-1955 te Bloemendaal.

 
VIII.34    Nicolaas de VOOGD (van der STRATEN), geboren op 06-10-1803 te Dordrecht, overleden op 01-09-1906 te Oud Beyerland op 102-jarige leeftijd. Zie artikel Dordr. Ct, incl. foto. Zoon van Aart van der STRATEN (zie VII.10) en Huyberta de VOOGD.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 04-01-1824 te Nieuwe Schild (Texel) met Frouwtje Hendrika BAKKER, 20 jaar oud, geboren op 12-06-1803 te Nieuwe Schild (Texel), overleden op 05-10-1846 te Puttershoek op 43-jarige leeftijd. Dochter van Hendrik en Trijntje Duinkers. Dochter van Hendrik BAKKER en Trijntje DUINKERS.
Gehuwd (2) op 51-jarige leeftijd op 07-01-1855 te Puttershoek met Cornelia BLAAK, geboren 1809 te Puttershoek. Dochter van Kornelis en Adriana vd Polder.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Aart de VOOGD(van der STRATEN) (zie IX.68).
   2.  Hendrik de VOOGD(van der STRATEN) (zie IX.70).
   3.  Huyberta de VOOGD(van der STRATEN), geboren op 26-01-1827 te Delft, overleden op 07-08-1893 te Amsterdam op 66-jarige leeftijd.
   4.  Trijntje Catharina de VOOGD(van der STRATEN), geboren op 10-06-1834 te Scheveningen, overleden op 20-02-1885 te Puttershoek op 50-jarige leeftijd.
   5.  Cornelis de VOOGD(van der STRATEN) (zie IX.74).
   6.  Nicolaas, geboren op 11-02-1840 te Hazerswoude.

 
IX.68    Aart de VOOGD(van der STRATEN), geboren op 29-01-1824 te Texel, zoon van Nicolaas de VOOGD (van der STRATEN) (zie VIII.34) en Frouwtje Hendrika BAKKER.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 01-03-1855 te Puttershoek met Johanna van DRIEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Veronica Hendrika, geboren op 28-10-1854 te Puttershoek, overleden op 06-10-1869 te onbekend op 14-jarige leeftijd.
   2.  Aart Cornelis, geboren op 24-04-1858 te Puttershoek.
Gehuwd te Rotterdam Charlois met Alida Margaretha BOOGAARD, geboren op 23-01-1848 te Rotterdam Charlois.
   3.  Cornelis, geboren op 13-06-1866 te onbekend. Hij huwde Cornelia Adriana de Leege (11 kinderen).
   4.  Johannes, geboren op 08-03-1871. Hij huwde met Dingena Mulder (8 kinderen) of met Elisabeth Oortgijs. Had 1 zoon Aart Cornelis de Voogd van der Straaten, geb. R'dam 11-1-1931.
   5.  Neeltje. Zij huwde Caspar Jacob van Bree ( 8 kinderen).
   6.  Johanna. Zij huwde Johan Ch. W.G. Tomuse en kreeg 2 kinderen.
   7.  Nicolaas. Hij huwde Lena Smits (4 kinderen).
   8.  Hendrik. Hij huwde Heilina Petronella Stal ( 1 kind).

 
IX.70    Hendrik de VOOGD(van der STRATEN), geboren op 17-02-1826 te Delft, overleden op 14-11-1872 te Dordrecht op 46-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas de VOOGD (van der STRATEN) (zie VIII.34) en Frouwtje Hendrika BAKKER.
Gehuwd op 17-02-1826 te Dordrecht met Willemina Hendrika van WEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicolaas Hendrik, geboren op 08-11-1856 te Dordrecht, overleden op 11-06-1860 te Dordrecht op 3-jarige leeftijd.
   2.  Hendrik, geboren op 21-06-1859 te Dordrecht, overleden op 26-01-1923 te 's Gravenhage op 63-jarige leeftijd. Zij kregen 4 kinderen. Daarvan overleden twee jong, 1 dochter trouwde en overleed zonder kinderen. Het 4e kind is een jongen: ds. Gottlob Leonhard Franz Wilhelm Bernard Heinrich Karl de Voogd van der Straaten en woonde als N.H. predikant in Haastrecht.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 09-04-1887 te Iserlohn (Westfalen Dld) met Sophie Louise Wilhelmine ANDRÉE, 25 jaar oud, geboren op 25-06-1861 te Iserlohn (Westfalen Dld), overleden op 23-04-1935 te Elst op 73-jarige leeftijd.
   3.  Vrouwtje Anna, geboren op 30-04-1862 te Dordrecht, overleden op 07-09-1899 te Oostburg op 37-jarige leeftijd.
Gehuwd ? te onbekend met Laurens FLIPSE, geboren op 15-05-1860 te Middelburg. Geen kinderen.
   4.  Nicolaas Hendrik, geboren op 22-12-1866 te Dordrecht, overleden op 06-11-1871 te Dordrecht op 4-jarige leeftijd.

 
IX.74    Cornelis de VOOGD(van der STRATEN), geboren op 22-01-1837 te 's Gravenhage, overleden op 12-12-1877 te Soerabaya op 40-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas de VOOGD (van der STRATEN) (zie VIII.34) en Frouwtje Hendrika BAKKER.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 02-09-1869 te Dordrecht met Philippina Anna Margaretha DROOGENDIJK, 22 jaar oud, geboren op 08-10-1846 te Dordrecht, overleden op 21-04-1879 te onbekend op 32-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Frouwtje Sophia, onderwijzeres, geboren op 28-07-1870 te Dordrecht.
   2.  Johanna Hermina, lerares, geboren op 27-11-1873 te Dordrecht.

 
VII.17    Willem van der STRAATEN, geboren op 23-08-1780 te Dordrecht, gedoopt (NH) op 23-08-1780 te Dordrecht, overleden op 06-12-1842 te Dordrecht op 62-jarige leeftijd. Hij is weduwnaar van J.C. Smits, zoon van Cornelis van der STRAATEN (zie VI.12) en Johanna de KLERK.
Ondertrouwd op 13-10-1801 te Dordrecht, gehuwd op 21-jarige leeftijd op 14-11-1801 te Dordrecht met Johanna Catharina (Anna) SMITS, 18 jaar oud, geboren op 09-11-1783 te Dordrecht, overleden op 12-09-1820 te Dordrecht op 36-jarige leeftijd. Adres bij overlijden: Steegoversloot C 1104. Vader is Pieter Smits., moeder Dingena Baars.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis, geboren op 23-03-1802 te Dordrecht, overleden op 07-05-1802 te Dordrecht, 45 dagen oud. Vlg. register overleden "aan stuipen,6 weeken".
   2.  Aaltje van der STRAATEN (STRAATE), geboren op 05-04-1803 te Dordrecht, overleden op 03-08-1879 te Delfshaven op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 05-04-1823 te Dordrecht met Willem ROOZEN, 24 jaar oud, geboren op 09-12-1798 te Dordrecht, gedoopt (NH) op 16-12-1798 te Dordrecht, overleden op 11-05-1852 te Dordrecht op 53-jarige leeftijd, zoon van Arnoldus ROOZEN en Anna RAATGEEP.
   3.  Johannes (zie VIII.43).
   4.  Pitronella, bij huwelijk: dienstbode, geboren op 19-01-1807 te Dordrecht, overleden op 29-10-1889 te Dordrecht op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 08-02-1843 te Dordrecht. Ze kregen 5 kinderen met Harpet KNIJFT, Postillon, geboren ca. 1798 te ROTTERDAM, overleden voor 1889 te Dordrecht. Bij zijn huwelijk is hij weduwnaar sinds 25-11-1841. Zoon van Maarten KNIJFT of KNIJF en Maria van der GRIENT.
   5.  Cornelia van der STRAATEN (STRATEN), geboren op 12-11-1808 te Dordrecht, overleden op 20-09-1870 te Dordrecht op 61-jarige leeftijd. Overl.adres: Kolfstraat C 1591.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16-12-1835 te Dordrecht met Marinus de Jong BOERS, 26 jaar oud, Scheepmaker, geboren op 03-09-1809 te Dordrecht, overleden op 26-02-1885 te Dordrecht op 75-jarige leeftijd.
   6.  Pieter, geboren op 02-08-1810 te Dordrecht, overleden op 22-11-1811 te ? op 1-jarige leeftijd.
   7.  Pieter, geboren op 13-02-1812 te Dordrecht, overleden op 13-09-1816 te Dordrecht op 4-jarige leeftijd.
   8.  Christiaan, geboren op 02-10-1813 te Dordrecht, overleden op 05-06-1849 te Dordrecht op 35-jarige leeftijd. Hij was ongehuwd.
   9.  Pieter, geboren op 23-04-1819 te Dordrecht, overleden op 31-01-1865 te Dordrecht op 45-jarige leeftijd. Overl.adres: Vischstraat D 885. Hij was ongehuwd.

 
VIII.43    Johannes van der STRAATEN, Vleeshouwers knecht in 1825 te Dordrecht, geboren op 05-06-1805 te Dordrecht, overleden op 07-10-1873 te Dordrecht op 68-jarige leeftijd. Adres: Vriesestraat D 1016, zoon van Willem van der STRAATEN (zie VII.17) en Johanna Catharina (Anna) SMITS.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 16-11-1825 te Dordrecht met Jacoba Adriana ROOZEN, 23 jaar oud, geboren op 19-10-1802 te Dordrecht, overleden op 16-01-1890 te 's Gravenhage op 87-jarige leeftijd, dochter van Jacobus ROOZEN, zandtrekker, en Anna Petronella RAATGEEP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Pieter (zie IX.77).
   2.  Arnoldus (zie IX.81).

 
IX.77    Johannes Pieter van der STRAATEN, varkensslager, geboren op 09-11-1826 te Dordrecht, overleden op 19-05-1880 te Dordrecht op 53-jarige leeftijd. Overlijdensadres: Vriesestraat C 1655, zoon van Johannes van der STRAATEN (zie VIII.43) en Jacoba Adriana ROOZEN.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 14-12-1853 te Dordrecht met Johanna Jacoba SPOEL, 25 jaar oud, geboren op 10-03-1828 te Dordrecht, overleden op 22-09-1857 te Dordrecht op 29-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 02-02-1859 te Dordrecht met Maaijke Johanna de BONDT, geboren 1833 te Pernis, overleden op 16-03-1869 te Dordrecht.
Gehuwd (3) op 46-jarige leeftijd op 02-01-1873 te Dordrecht met Sophia Henriette BRINKMAN, Na overlijden van haar man heeft ze vele kostgangers gehad. Geboren op 02-01-1873 te Delfshaven, overleden op 14-07-1929 te Dordrecht op 56-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jacoba Adriana, geboren op 21-11-1854 te Dordrecht, overleden op 02-12-1940 te Voorburg op 86-jarige leeftijd.

Uit het tweede huwelijk:
   2.  Johanna Jacoba Adriana, geboren op 12-12-1860 te Dordrecht, overleden op 26-12-1866 te Dordrecht op 6-jarige leeftijd.
   3.  Johannes Pieter (zie X.94).
   4.  Arie Cornelis, geboren op 19-02-1864 te Dordrecht, overleden op 04-12-1866 te Dordrecht op 2-jarige leeftijd.
   5.  Gerardus Johannes, geboren op 28-09-1865 te Dordrecht, overleden op 31-01-1867 te Dordrecht op 1-jarige leeftijd.

Uit het derde huwelijk:
   6.  Arie Cornelis (zie X.98).
   7.  Sophia Adriana Cornelia, geboren op 30-09-1874 te Dordrecht, overleden op 17-06-1924 te Dordrecht op 49-jarige leeftijd. Zij overleed ongehuwd. Is ongehuwd gebleven.
   8.  Gerardus Johannes (zie X.102).

 
X.94    Johannes Pieter van der STRAATEN, Vleeschhouwer Voorstraat 81 v.h. 73 Dordrecht. Geboren op 24-06-1862 te Dordrecht, overleden op 11-09-1941 om 23.00 uur te Dordrecht op 79-jarige leeftijd, zoon van Johannes Pieter van der STRAATEN (zie IX.77) en Maaijke Johanna de BONDT.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 29-08-1889 te Dordrecht met Geertruida van der GIESSEN, 25 jaar oud, geboren op 15-10-1863 te Dordrecht, overleden op 16-07-1943 te Dordrecht op 79-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria, geboren op 30-09-1890 te Dordrecht. Vertrekt 27-8-1930 naar Voorburg. Huwelijk ?
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 27-08-1930 te Dordrecht met Carl von MEYENFELDT, 47 jaar oud, Adj.Secr. Nat. Landstorm, geboren op 05-04-1883 te Dordrecht.
   2.  Maaike Johanna, geboren op 21-11-1891 te Dordrecht, overleden op 30-05-1892 te Dordrecht, 191 dagen oud. Overl. adres: Voorstraat 73.
   3.  Nicolaas, Huisschilder, geboren op 01-11-1892 te Dordrecht.
   4.  Maaike Johanna, geboren op 12-01-1894 te Dordrecht, overleden op 23-02-1894 te Dordrecht, 42 dagen oud.
   5.  Johannes Pieter (zie XI.64).
   6.  Maaike Johanna, geboren op 13-02-1896 te Dordrecht, overleden op 02-12-1896 te Dordrecht, 293 dagen oud.
   7.  Christiaan Nicolaas (zie XI.67).
   8.  Geertruida, geboren op 24-03-1899 te Dordrecht, overleden op 25-04-1912 te Dordrecht op 13-jarige leeftijd. Zij is bij overlijden 13 jaar. Het adres is dan Kon. Wilhelminastraat 22.
   9.  Arie Cornelis, geboren op 10-03-1900 te Dordrecht, overleden op 20-08-1900 te Dordrecht, 163 dagen oud.
   10.  Arie Cornelis (zie XI.72).
   11.  Johanna Pieternella, geboren op 26-04-1904 te Dordrecht.
   12.  Wilhelmina Antonia, geboren op 06-02-1906 te Dordrecht, overleden op 26-01-2000 te Dordrecht op 93-jarige leeftijd. Zij was ongehuwd.

 
XI.64    Johannes Pieter van der STRAATEN, Electro techniker, geboren op 17-01-1895 te Dordrecht, zoon van Johannes Pieter van der STRAATEN (zie X.94) en Geertruida van der GIESSEN.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 30-05-1922 te Rotterdam met Johanna Engelina Maria Elizabeth SCHUT, 25 jaar oud, geboren op 23-04-1897 te Dordrecht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertrui, geboren op 31-05-1932 te Rotterdam.

 
XI.67    Christiaan Nicolaas van der STRAATEN, slager op de Voorstraat 81, geboren op 24-01-1898 te Dordrecht, overleden op 03-01-1964 te Dordrecht op 65-jarige leeftijd, zoon van Johannes Pieter van der STRAATEN (zie X.94) en Geertruida van der GIESSEN.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 18-09-1922 te Middelburg met Elize Wilhelmina de BROEKERT, 24 jaar oud, geboren op 18-01-1898 te Koudekerke, overleden op 19-08-1928 te Dordrecht op 30-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) met Jannetje Anna GAST, overleden op 24-05-1982 te Dordrecht. Zij was weduwe van Teunis Schoolenberg.Gehuwd 9-1-1929 te Dordrecht.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Geertruida, geboren op 21-09-1923 te Dordrecht, overleden op 28-10-2000 te Zwijndrecht op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 24-03-1953 te Dordrecht met Jan.A. MONTAUBAN, Machinist Grote Vaart.

 
XI.72    Arie Cornelis van der STRAATEN, slager op de Voorstraat, samen met broer Christiaan Nicolaas, geboren op 04-05-1903 te Dordrecht, overleden op 07-11-1974 te Dordrecht op 71-jarige leeftijd, zoon van Johannes Pieter van der STRAATEN (zie X.94) en Geertruida van der GIESSEN.
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 22-03-1944 te Dordrecht met Helena Frederika Alberdina SITTER, 32 jaar oud, geboren op 31-03-1911 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Pieter (Jan) (zie XII.26).
   2.  Maria, geboren op 03-07-1946 te Dordrecht.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 13-03-1967 te Dordrecht met Reinier Willem JAQUET, 22 jaar oud, geboren op 04-09-1944 te Zevenbergen.

 
XII.26    Johannes Pieter (Jan) van der STRAATEN, geboren op 23-04-1945 te Dordrecht, zoon van Arie Cornelis van der STRAATEN (zie XI.72) en Helena Frederika Alberdina SITTER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24-03-1971 te Dordrecht met Elisabeth Geertruida (Betty) VOS, 22 jaar oud, geboren op 21-02-1949 te Dordrecht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jenneke Carolina (Caroline), geboren op 17-09-1971 te Dordrecht.
Gehuwd met Bas VERHULST.
   2.  Helena Maria Anna (Heleen), geboren op 20-02-1976 te Dordrecht.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-09-2000 met Marcel BERVOETS.

 
X.98    Arie Cornelis van der STRAATEN, mechanicien, geboren op 25-07-1873 te Dordrecht, overleden na 1943, zoon van Johannes Pieter van der STRAATEN (zie IX.77) en Sophia Henriette BRINKMAN.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 04-08-1898 te Dordrecht (getuige(n): Johannes Pieter, broer bruidegom 36 jr,slager, en opa Hins, oud 75 jaar.). Waarschijnlijk was Anthonette Hins wees, daar een getuige, F.C.A. Baars, 52 jaar, weesvader was. Echtgenote is Anthonette HINS, 24 jaar oud, geboren op 10-09-1873 te Dordrecht, overleden op 13-11-1900 te Dordrecht op 27-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 02-04-1903 te Dordrecht met Elisabeth TRAARBACH, 34 jaar oud, geboren op 29-01-1869 te Dordrecht, overleden op 04-11-1943 te Dordrecht op 74-jarige leeftijd. Adres bij overlijden Boeroestraat 23. Dochter van Philippus Johannes en Geertruy Frederika Mulders.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Sophia Henrietta, geboren op 05-11-1903 te Dordrecht. Zij kreeg geen kinderen.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 20-11-1936 te Dordrecht met Adrianus GROENEWEG, 34 jaar oud, geboren op 28-08-1902 te Dordrecht.
   2.  Gerardus Johannes Marie, Constructie tekenaar, geboren op 02-03-1908 te Dordrecht. Zij kregen geen kinderen.
Gehuwd voor 1943 te ???? Zij wordt genoemd in de overl.adv van haar schooenmoeder in 1943. Echtgenote is Elsina Gerritdina LAMEYER, geboren op 21-03-1909 te Enschede.

 
X.102    Gerardus Johannes van der STRAATEN, geboren op 30-06-1876 te Dordrecht. Hij hielp bij de pacificatie van Atjeh onder Van Heutz en Van Daalen. Zoon van Johannes Pieter van der STRAATEN (zie IX.77) en Sophia Henriette BRINKMAN.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 11-06-1913 te Voorburg met Hendrika Johanna NATTO, 28 jaar oud, geboren op 29-10-1884 te Dordrecht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Carel (zie XI.80).
   2.  Anna, geboren op 26-02-1917 te Weltevreden (Java).

 
XI.80    Carel van der STRAATEN, geboren op 11-05-1914 te Cheribon (Java), zoon van Gerardus Johannes van der STRAATEN (zie X.102) en Hendrika Johanna NATTO.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 16-06-1943 te Amsterdam met Antonia ANGEMEER, 22 jaar oud, geboren op 29-08-1920 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Luci Veronica, geboren op 04-09-1948 te Batavia.

 
IX.81    Arnoldus van der STRAATEN, geboren op 13-04-1828 te Dordrecht, overleden op 28-01-1864 te Dordrecht op 35-jarige leeftijd, zoon van Johannes van der STRAATEN (zie VIII.43) en Jacoba Adriana ROOZEN.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 24-10-1861 te Dordrecht met Pieternella van LOON, 30 jaar oud, geboren op 07-12-1830 te s Gravenhage, overleden op 26-01-1897 te s Gravenhage op 66-jarige leeftijd. Na de dood van haar man vertrok de weduwe met haar zoon 1-8-1877 naar 's Gravenhage.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacoba Adriana, geboren op 02-10-1862 te Dordrecht, overleden op 28-09-1869 te Dordrecht op 6-jarige leeftijd.
   2.  Arnoldus Johannes, geboren op 24-06-1864 te Dordrecht, overleden op 25-05-1935 te 's Gravenhage op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 27-07-1894 te 's Gravenhage met Wilhelmina Adriana Rosetta BRUECKMAN, 39 jaar oud, geboren op 08-06-1855 te 's Gravenhage, overleden op 25-05-1935 te 's Gravenhage op 79-jarige leeftijd. Na het overlijden van Arnoldus vertrok zij met de kinderen naar den Haag op 1 augustus 1877.

 
V.10    Aert van der STRATEN, geboren op 03-10-1714 te Dordrecht, gedoopt (NH) op 03-10-1714 te Dordrecht (getuige(n): Huybert van Eck, Sibilla Turks en Anna Lapping), zoon van Aart (Aert) van der STRATEN (zie IV.2) en Heijltie van ECK.
Ondertrouwd op 13-04-1748 te Dordrecht, gehuwd op 33-jarige leeftijd op 13-04-1748 te Dordrecht, gehuwd voor de kerk op 28-04-1748 te Dordrecht met Maria HAMERS, 35 jaar oud, geboren op 16-05-1712 te Dordrecht, overleden op 21-02-1793 te Dordrecht op 80-jarige leeftijd. Vader Jacob Hamers, moeder Maria v.d. Grient vlg huwelijks akte GAD, 13-4-1748
. Op 26-10-1778 maakt notaris Abr. v.d. Oever een testament op de l.l. op. Daarnaar wordt verwezen in het Weesboek op 12-11-1788.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aart (zie VI.18).
   2.  Geertruy, geboren op 24-11-1751 te Dordrecht, overleden op 28-06-1823 te Dordrecht op 71-jarige leeftijd. Zij is dan weduwe van Joh. van Yssum Adres dan: Bagijnhof D 940, Oud: 79 jaar.
Ondertrouwd op 16-12-1786 te Dordrecht. Classis 15 gulden, gehuwd op 35-jarige leeftijd op 31-12-1786 te Dordrecht ? Echtgenoot is Johannis van YSSUM, 20 jaar oud, geboren op 16-02-1766 te Dordrecht, overleden op 28-06-1823 te Dordrecht op 57-jarige leeftijd. Bij zijn huwelijk met Geertrui was hij weduwnaar.
   3.  Hendrik (zie VI.23).
   4.  Frans (zie VI.25).

 
VI.18    Aart van der STRATEN, Slager op de Voorstraat D 10, geboren op 10-01-1749 te Dordrecht, overleden op 10-07-1809 te Dordrecht op 60-jarige leeftijd. Overlijdt aan "slijmziekte", "laat kinderen na uit het laatste en vorige huwelijk. In febr. 1782 wordt een transportakte gepasseerd, arch.nr 9-826, fol 19 vo, waarin Aart van der Straaten zijn huis verkoopt aan Johan Michael Schmidt voor totaal 2870 gulden.Gelegen "op de Voorstraat op den hoek van de Kleine Spuistraat." Het wordt contant betaald. Zoon van Aert van der STRATEN (zie V.10) en Maria HAMERS.
Ondertrouwd (1) op 23-05-1772 te Dordrecht, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-06-1772 te Dordrecht. Het huwelijk wordt ingezegend door Ds. Van Rhijn met Johanna de KONINGH, 26 jaar oud, geboren op 21-11-1745 te Dordrecht, overleden op 04-02-1782 te Dordrecht op 36-jarige leeftijd, begraven op 06-02-1782 te Dordrecht. Zij was het tweede kind uit het gezin de Koningh, dochter van Hendrik de KONINGH en Sophia Catharina v. HEIJNSBERGEN. Op 24-09-1772 is een testament op de langstlevende opgemaakt bij Not. Jan van der Star.Op 6 maart 1782 wordt in het WEESBOEK (GAD) aangetekend dat dit is erkend en dat de voogdij wordt aangenomen door Aart v.d Straten Jr.
Ondertrouwd (2) op 03-08-1782 te Dordrecht, gehuwd op 33-jarige leeftijd op 18-08-1782 te Dordrecht. Is weduwnaar van Johanna de Koningh.Huwelijk ingezegend door Ds. Brouwer. Echtgenote is Jannetje van BEUSEKOM, geboren op 06-12-1790 te Waardenburg.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria, geboren op 15-01-1773 te Dordrecht, gedoopt op 15-01-1773 te Dordrecht, overleden op 06-04-1836 te Dordrecht op 63-jarige leeftijd.
   2.  Hendrik, geboren op 20-03-1774 te Dordrecht, gedoopt op 20-03-1774 te Dordrecht, overleden voor 1781. In 1781 wordt weer een Hendrik geboren.
   3.  Aart van der STRATEN JUNIOR, geboren op 09-10-1777 te Dordrecht, gedoopt (NH) op 09-10-1777 te Dordrecht, overleden op 23-10-1777 te Dordrecht, 14 dagen oud.
   4.  Aart (zie VII.27).
   5.  Hendrik Junior, geboren op 19-09-1781 te Dordrecht, gedoopt (NH) op 19-09-1781 te Dordrecht, overleden op 06-02-1782 te Dordrecht, 140 dagen oud, begraven op 06-02-1782 te Dordrecht. Zie copie begraafregister Groote Kerk.

Uit het tweede huwelijk:
   6.  Geertruy Adriana, geboren op 05-01-1783 te Dordrecht, overleden op 19-01-1785 te Dordrecht op 2-jarige leeftijd.
   7.  Adrianus van der STRATEN (STRAATEN), Rijksambtenaar, geboren op 06-07-1785 te Dordrecht, overleden op 07-12-1848 te Dordrecht op 63-jarige leeftijd. Hij was ongehuwd. Hij is ongehuwd overleden.
   8.  Johanna Adriana van der STRATEN (STRAATEN), geboren op 25-07-1787 te Dordrecht.
   9.  Johanna Willemina van der STRATEN (STRAATEN), geboren op 10-12-1788 te Dordrecht, overleden op 06-05-1852 te Dordrecht op 63-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 19-12-1807 te Dordrecht, gehuwd op 19-jarige leeftijd op 02-01-1808 te Dordrecht met Govert ROOSA, 22 jaar oud, geboren op 27-01-1785 te Herwijnen (Gld), overleden op 15-02-1831 te Dordrecht op 46-jarige leeftijd. Hij overlijdt op 45 jarige leeftijd, zonder beroep op de Voorstraat D 10. Hij is de zoon van Hendrik Roosa en Cornelia Verheul.
   10.  Jannetje Adriana, geboren op 28-10-1791 te Dordrecht.

 
VII.27    Aart van der STRATEN, Arbeider, in 1838 "bakker", geboren op 06-08-1779 te Dordrecht, gedoopt op 06-08-1779 te Dordrecht, overleden op 12-11-1848 te Dordrecht op 69-jarige leeftijd. Overl.adres: Doelstraat C 409. Zoon van Aart van der STRATEN (zie VI.18) en Johanna de KONINGH.
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 06-04-1825 te Dordrecht. Ze kan niet schrijven. Echtgenote is Geertruy de MEY, 32 jaar oud, geboren op 21-10-1792 te Dordrecht, overleden op 05-12-1849 te Dordrecht op 57-jarige leeftijd. Dochter van Daniel de Mey en Maijke Soeteman.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aart, geboren op 22-11-1825 te Dordrecht, overleden op 30-11-1825 te Dordrecht, 8 dagen oud.
   2.  Aart Johannes, geboren op 02-12-1826 te Dordrecht, overleden op 11-12-1826 te Dordrecht, 9 dagen oud.
   3.  Gerardus (Gerrit), geboren op 09-11-1827 te Dordrecht, overleden op 20-07-1828 te Dordrecht, 254 dagen oud.
   4.  Johannes van der STRAATEN (zie VIII.56).
   5.  Aart Adrianus, geboren op 04-04-1832 te Dordrecht, overleden op 09-03-1838 te Dordrecht op 5-jarige leeftijd.

 
VIII.56    Johannes van der STRAATEN, Werkt als zaagmolenaar te Dubbeldam, geboren op 17-12-1828 te Dordrecht. Johannes en fam. vertrokken naar Dubbeldam. Zoon van Aart van der STRATEN (zie VII.27) en Geertruy de MEY.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12-10-1853 te Dordrecht met Johanna van de HURK, 26 jaar oud, geboren op 15-09-1827 te Dordrecht, dochter van Thomas van de HURK, brouwersknecht, en Anna Maria MURRINK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertruida, In 1885 "Tapster", geboren op 22-07-1852 te Dordrecht. Bij huwelijk ouders gewettigd. Overleden op 05-02-1905 te Rotterdam op 52-jarige leeftijd. Zij is in 1853 gewettigd.
Gehuwd ??? te ??? Echtgenoot is Antonius Franciscus ARTS, in 1885 Stuurman/schipper, geboren 1852 te Dordrecht, overleden op 13-06-1901 te Rotterdam.
   2.  Maria, geboren op 22-12-1854 te Dubbeldam, overleden op 10-01-1899 te Dubbeldam op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd met Cornelis van EIJK, fabrieksarbeider te Dubbeldam.
   3.  Johannes (zie IX.87).
   4.  Johanna, geboren op 23-03-1859 te Dubbeldam, overleden op 24-12-1871 te Dubbeldam op 12-jarige leeftijd.
   5.  Anna Maria Geertruida, Vlg. Bev. Reg Dordt 1890 "publ. vrouw", geboren op 01-12-1861 te Dubbeldam, overleden op 25-01-1929 te Dordrecht op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 44-jarige leeftijd op 19-07-1906 te Dordrecht. Zij kon niet schrijven. Echtgenoot is Gerrit Hendrik ROOK, 37 jaar oud, gasfitter, geboren op 31-12-1868 te Dordrecht, overleden na 1922 te ?
   6.  Thomas (zie IX.93).
   7.  Jacoba, geboren op 27-11-1869 te Dubbeldam, overleden op 28-12-1871 te Dubbeldam op 2-jarige leeftijd.

 
IX.87    Johannes van der STRAATEN, Machinist gasfabriek Dordt, geboren op 03-12-1856 te Dubbeldam, de Mijl, Krabbe en Nadort, overleden op 16-12-1941 te Dordrecht op 85-jarige leeftijd. Musishof Dordrecht overleden. Komt in gezin van zoon Willem in juni 1933 na de dood van zijn vrouw. Zoon van Johannes van der STRAATEN (zie VIII.56) en Johanna van de HURK.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 19-03-1879 te Dordrecht met Helena Pieternella MEIBOOM, geboren 1861 te Dordrecht, overleden op 26-11-1885 te Dordrecht. Adres overlijden: Bleyenhoek 10.
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 20-05-1886 te Dubbeldam met Hendrika MOOKHOEK, 21 jaar oud, geboren op 06-07-1864 te Dubbeldam, overleden op 27-12-1932 te Dordrecht op 68-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Johannes, geboren 12-1878 te Dordrecht, overleden op 08-12-1879 te Dordrecht. Adres: Rietdijk C 202.
   2.  Christoffel, geboren op 25-11-1881 te Dordrecht. Overleden op 21-03-1883 te Dordrecht op 1-jarige leeftijd.
   3.  Johannes Christoffel, geboren op 08-07-1884 te Dordrecht, overleden op 08-11-1884 te Dordrecht, 123 dagen oud. Overl. adres: Bleyenhoek 21.
   4.  Helena, geboren op 24-10-1885 te Dordrecht, overleden op 31-12-1885 te Dordrecht, 68 dagen oud.

Uit het tweede huwelijk:
   5.  Johanna, strijkster, geboren op 30-01-1887 te Dordrecht.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15-02-1912 te Dordrecht met Hendrik KUITERS, 22 jaar oud, Schoenmaker, Sinterklaas bij V en D, geboren op 29-01-1890 te Dordrecht. Vader: Martinus Kuiters, koopman; moeder Johanna Klein.
   6.  Cornelia, geboren op 04-08-1888 te Dordrecht, overleden op 23-11-1938 te Dordrecht op 50-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09-02-1911 te Dordrecht met Bastiaan NAAKTGEBOREN, Schippersknecht, later cafe in de Toulonselaan. Geboren 1888 te Dordrecht, overleden na 1945 te Dordrecht. Zijn vrouw overlijdt 24-11-1938, zoon van Abraham NAAKTGEBOREN, Hoofd brugwachter, en Maria BARENDRECHT.
   7.  Hendrika Johanna, strijkster, geboren op 18-05-1892 te Dordrecht.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 09-11-1911 te Dordrecht met Leendert Bastiaan de GRAAF, Stoombootkapitein, geboren 1889 te 's Gravenzande. Vader: Tamis de Graaf, machinist; moeder Lena Dubbeldam.
   8.  Johannes (zie X.117).
   9.  Bastiaan, geboren op 03-08-1895 te Dordrecht, overleden op 05-11-1895 te Dordrecht, 94 dagen oud.
   10.  Adriana Clasina, geboren op 20-11-1896 te Dordrecht, overleden op 25-12-1896 te Dordrecht, 35 dagen oud.
   11.  Cornelis (zie X.121).
   12.  Antonia Francina Geertruida, geboren op 27-10-1899 te Dordrecht. Na haar huwelijk naar Waspik vertrokken.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 14-04-1921 te Dordrecht met Albertus van WOERKOM, Ponser, geboren 1897 te Waspik. Vader:Johannes, 66 jaar in 1921, moeder Jacoba van Garderen, oud 60 jr. Wonen te Wageningen.
   13.  Maria, geboren op 01-07-1900 te Dordrecht, overleden op 15-07-1979 te Rotterdam op 79-jarige leeftijd. Overleed kinderloos.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 04-10-1923 te Dordrecht met Kleis van VALEN, Bij huwelijk los werkman, geboren ca 1893 te ?? Overleden na 1979 te Rotterdam, Olmendaal.
   14.  Adriana Clasina, geboren op 24-08-1901 te Dordrecht.
   15.  Thomas (zie X.128).
   16.  Willem (zie X.130).

 
X.117    Johannes van der STRAATEN, Hij werkte bij Jamin in Rotterdam als bankwerker, geboren op 12-06-1894 te Dordrecht, v.m gem.de Mijl. Krabbe en Nadort, zoon van Johannes van der STRAATEN (zie IX.87) en Hendrika MOOKHOEK.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-07-1918 te Dordrecht met Johanna Wilhelmina LIGTMANS, 23 jaar oud, geboren op 18-02-1895 te Dordrecht. Vader:Cornelis Ligtmans, fabrieksarbeider, in 1918 44 jr , moeder Johanna Maria Sebes, 42 jr, beiden wonende te Dordrecht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika, geboren op 20-02-1919 te Rotterdam.
   2.  Cornelis, geboren op 15-04-1920 te Rotterdam.
   3.  Johanna Maria, geboren op 15-12-1921 te Rotterdam.
   4.  Engeltje Sara, geboren op 28-10-1927 te Rotterdam.

 
X.121    Cornelis van der STRAATEN, Boekdrukker bij Drukk. Henskens Dordrecht, geboren op 17-01-1898 te Dordrecht, overleden op 25-10-1978 te Dordrecht op 80-jarige leeftijd, zoon van Johannes van der STRAATEN (zie IX.87) en Hendrika MOOKHOEK.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17-01-1924 te Dordrecht met Maria Catharina VOORDENBERG, 22 jaar oud, geboren op 29-07-1901 te Dordrecht. Vader: Johannes Gerardus, in 1924 49 jr, moeder: Helena van Son, 46 jr, beiden wonende te Dordrecht. Overleden op 11-10-1964 te Dordrecht op 63-jarige leeftijd. Zij overlijdt bij haar dochter, H.H. v.d. Straaten.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika Helena, geboren op 26-12-1924 te Dordrecht.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-03-1952 te Dordrecht met B.G. PETERS, 27 jaar oud, geboren op 27-11-1924 te Dordrecht, overleden op 07-06-1960 te Zwijndrecht op 35-jarige leeftijd. Vader: Gerardus, moeder Josefina Bernardina Gocke.
   2.  Helena, geboren op 17-07-1929 te Dordrecht.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02-02-1955 te Dordrecht. Zij worden genoemd bij het overlijden van haar moeder M.C. Voordenberg in 1964. Echtgenoot is Johannes (Jan) KROONEN, 31 jaar oud, geboren op 11-12-1923 te Dordrecht, overleden op 06-11-1969 te Eindhoven op 45-jarige leeftijd.
   3.  Cornelis, kassier Kunstmin, geboren op 10-03-1943 te Dordrecht, overleden op 20-05-2003 te Dordrecht op 60-jarige leeftijd, begraven op 26-05-2003 te Essenhof te Dordrecht.

 
X.128    Thomas van der STRAATEN, Automaatsteller gasfabriek Dordrecht, geboren op 25-11-1905 te Dordrecht, overleden op 14-07-1982 te Dordrecht op 76-jarige leeftijd, zoon van Johannes van der STRAATEN (zie IX.87) en Hendrika MOOKHOEK.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-06-1931 te Dordrecht met Maria SCHEENING, 24 jaar oud, geboren op 23-09-1906 te Dordrecht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika (Hennie), geboren op 09-10-1935 te Dordrecht, overleden op 07-03-2005 te Dordrecht op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 07-04-1955 te Dordrecht met Dirk SCHENK, 23 jaar oud, geboren op 02-11-1931 te Dordrecht.
   2.  Pieter, geboren op 07-09-1937 te Dordrecht, overleden 1988 te Dordrecht.

 
X.130    Willem van der STRAATEN, Schoenmaker, geboren op 11-06-1909 te Dordrecht, overleden op 14-06-1983 te Dordrecht op 74-jarige leeftijd. In 1933 trekt bij zijn vader, weduwnaar, in. Zoon van Johannes van der STRAATEN (zie IX.87) en Hendrika MOOKHOEK.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 01-06-1933 te Dordrecht met Antonia VINK, 26 jaar oud, geboren op 10-06-1906 te Dordrecht, overleden op 18-09-1981 te Dordrecht op 75-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arie (zie XI.95).
   2.  Hendrika (Hennie), geboren op 03-11-1934 te Dordrecht.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 07-04-1955 te Dordrecht met J. CENSE, 19 jaar oud, geboren op 04-09-1935 te Dordrecht.
   3.  Willem (zie XI.99).
   4.  Maria, geboren op 25-10-1938 te Dordrecht, overleden op 01-02-1939 om 12.45 uur te Dprdrecht, 99 dagen oud.
   5.  Kleis (zie XI.102).
   6.  Anton, geboren op 24-11-1942 te Dordrecht.
   7.  Johannes (Jan) (zie XI.105).

 
XI.95    Arie van der STRAATEN, goudsmid, geboren op 02-03-1934 te Dordrecht, zoon van Willem van der STRAATEN (zie X.130) en Antonia VINK.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 03-03-1961 te Dordrecht met E. van VEEN, 26 jaar oud, geboren op 25-12-1934 te Werkendam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marianne, geboren op 17-10-1961 te Dordrecht.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 04-04-1980 te Dordrecht met H. OOSTERLING.
   2.  Wilma, geboren op 25-03-1963 te Dordrecht.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 12-09-1991 te Dordrecht met Arnold LANGENBERG.

 
XI.99    Willem van der STRAATEN, bouwvakker, geboren op 14-09-1936 te Dordrecht, overleden op 06-04-1998 te Dordrecht op 61-jarige leeftijd, zoon van Willem van der STRAATEN (zie X.130) en Antonia VINK.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-03-1960 te Dordrecht met Magdalena (Lenie) STAM, 19 jaar oud, geboren op 04-11-1940 te Dordrecht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Sander (zie XII.35).
   2.  Jacomina, geboren op 02-10-1962 te Dordrecht.
Samenwonend ca 1990 te Dordrecht met Christiaan T.P. BEZEMER, geboren op 07-11-1966 te Dordrecht.
   3.  Sandra, geboren op 02-08-1965 te Dordrecht.

 
XII.35    Willem Sander van der STRAATEN, geboren op 10-11-1960 te Dordrecht, zoon van Willem van der STRAATEN (zie XI.99) en Magdalena (Lenie) STAM.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 07-06-1991 te Zwijndrecht met E.T. REYERKERK, 31 jaar oud, geboren op 18-07-1959 te Zwijndrecht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marco, geboren op 22-03-1995 te Zwijndrecht.

 
XI.102    Kleis van der STRAATEN, geboren op 29-12-1939 te Dordrecht, zoon van Willem van der STRAATEN (zie X.130) en Antonia VINK.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02-04-1965 te Dordrecht met I.J. VERVOORN, 22 jaar oud, geboren op 09-03-1943 te Dordrecht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marcel Hendrik, geboren op 16-06-1972 te Dordrecht.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 29-06-2001 te Dordrecht met S. van der WERF, 27 jaar oud, geboren op 12-03-1974 te Dordrecht.

 
XI.105    Johannes (Jan) van der STRAATEN, geboren op 13-07-1944 te Dordrecht, zoon van Willem van der STRAATEN (zie X.130) en Antonia VINK.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 16-08-1962 te Dordrecht met D. v.d. LINDEN, 19 jaar oud, geboren op 14-11-1942 te Dordrecht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tonnie (zie XII.42).
   2.  Adrianus (zie XII.44).

 
XII.42    Tonnie van der STRAATEN, geboren op 21-01-1963 te Dordrecht, zoon van Johannes (Jan) van der STRAATEN (zie XI.105) en D. v.d. LINDEN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 13-10-1989 te Dordrecht met Hennie TEENSMA, geboren te Dordrecht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Saron, geboren op 31-10-1990 te Dordrecht.
   2.  Ive, geboren op 24-06-1993 te Dordrecht.
   3.  Kelsey, geboren op 28-01-1997 te Dordrecht.

 
XII.44    Adrianus van der STRAATEN, geboren op 11-09-1964 te Dordrecht, zoon van Johannes (Jan) van der STRAATEN (zie XI.105) en D. v.d. LINDEN.
Samenwonend 1986 te Dordrecht met R. BEUN, geboren te Dordrecht.
Uit deze relatie:
   1.  Ami, geboren op 08-08-1990 te Dordrecht.
   2.  Tara, geboren op 02-04-1999 te Dordrecht.

 
IX.93    Thomas van der STRAATEN, los arbeider, in R'dam koopman in borstelwerk, geboren op 20-06-1864 te Dubbeldam, zoon van Johannes van der STRAATEN (zie VIII.56) en Johanna van de HURK.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 05-06-1897 te Dordrecht met Maria v.d. WETERING, 33 jaar oud, geboren op 13-09-1863 te Gorinchem, overleden op 26-12-1929 te Poortugaal op 66-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria, geboren op 04-07-1898 te Dordrecht.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 05-11-1919 te Rotterdam met Kors v.d. WOLF.
   2.  Thomas (zie X.134).

 
X.134    Thomas van der STRAATEN, Blikslager te Rotterdam, geboren op 04-07-1898 te Dordrecht, zoon van Thomas van der STRAATEN (zie IX.93) en Maria v.d. WETERING.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-04-1925 te Rotterdam met Engelina Janna Geertruida GRANDIA, 24 jaar oud, geboren op 10-12-1900 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Thomas, koopman borstelwerk (als zijn opa), geboren op 16-01-1926 te Rotterdam.
   2.  Maria, geboren op 18-11-1927 te Rotterdam.
   3.  Egelina, geboren op 29-08-1932 te R'dam Hillegersberg.

 
VI.23    Hendrik van der STRATEN, geboren op 18-10-1754 te Dordrecht, zoon van Aert van der STRATEN (zie V.10) en Maria HAMERS.
Ondertrouwd op 13-12-1783 te Dordrecht, gehuwd op 29-jarige leeftijd op 28-12-1783 te Dordrecht. Huwelijk bevestigd door Ds. van Drongelen, gehuwd voor de kerk op 28-12-1783 te Dordrecht met Hermina VLIEGENTHART, 24 jaar oud, geboren op 08-07-1759 te Dordrecht, overleden op 21-01-1794 te Dordrecht op 34-jarige leeftijd, begraven op 21-01-1794 te Dordrecht. Zij wordt begraven "Uyt het huys van de wed. Vliegenthart". Het graf is "buyte bij Sint Nicolaas", d.i. buiten de Nieuwkerk. Vader: Maarten Vliegenthart, moeder Johanna Rouhof.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria van der STRAATEN, geboren op 17-10-1784 te Dordrecht, overleden op 06-09-1852 te Dordrecht op 67-jarige leeftijd. Dochter van Hendrik v.d. Straaten, zoon van Aart (welke ?) en Hermina Vliegenthart. Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 19-11-1817 te Dordrecht (getuige(n): Adrianus v.d. Straaten, 33 jr.). Bij het huwelijk was de vader van Maria niet aanwezig, de moeder was overleden 27-02-1794. Echtgenoot is Frans van der STRATEN, 59 jaar oud (zie VI.25).
   2.  Martina Johanna, geboren op 04-06-1786 te Dordrecht, overleden op 05-11-1786 te Dordrecht, 154 dagen oud. Waarschijnlik is dit DE Martina. Als adres staat: "Nieuwstraat bij de brug".

 
VI.25    Frans van der STRATEN, Barbier, bij het huwelijk van zoon Aart met Cornelia van Zon(met "Z" i.p.v. "S", is zijn beroep "winkelier", geboren op 17-12-1757 te Dordrecht, overleden op 14-03-1839 om 19.00 uur te Dordrecht op 81-jarige leeftijd, zoon van Aert van der STRATEN (zie V.10) en Maria HAMERS.
Ondertrouwd (1) op 13-09-1783 te Dordrecht, 1e vrouw van Frans vlg huwelijksregister GAD ( getrouwd voor het Gerecht), gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-09-1783 te Dordrecht met Geertruy de GEELE, overleden op 18-05-1789 te Dordrecht. Geboren te W.... in het Overysselsche.
Ondertrouwd (2) op 23-04-1790 te Dordrecht, gehuwd op 32-jarige leeftijd op 09-05-1790 te Dordrecht met Marijna DUBBELT, 44 jaar oud, geboren op 03-11-1745 te Dordrecht. Marijna Dubbelt geb. 3-11-1745,d.v. Pieter en Adriajna Mackaay, of
Marija Dubbel, geb.14-10-1758, d.v. Hendrik Dubbelt en Cornelia Caam. Overleden op 04-03-1814 te Dordrecht op 68-jarige leeftijd. De aangifte wordt gedaan door "zoon" Aart, dan oud 25 jr en Adrianus v.d. Straten Cornelisz., neef van de overledene. Zij was toen 64 jaar oud. De namen der ouders waren onbekend. Zij was J.D. van Dordrecht en woonde op de Voorstraat bij de Nieuwkerkstraat.
Gehuwd (3) op 59-jarige leeftijd op 19-11-1817 te Dordrecht (getuige(n): Adrianus v.d. Straaten, 33 jr.). Bij het huwelijk was de vader van Maria niet aanwezig, de moeder was overleden 27-02-1794. Echtgenote is Maria van der STRAATEN, 33 jaar oud, geboren op 17-10-1784 te Dordrecht, overleden op 06-09-1852 te Dordrecht op 67-jarige leeftijd. Dochter van Hendrik v.d. Straaten, zoon van Aart (welke ?) en Hermina Vliegenthart. Dochter van Hendrik van der STRATEN (zie VI.23) en Hermina VLIEGENTHART.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Aart, geboren op 06-12-1783 te Dordrecht, overleden op 05-01-1784 te Dordrecht, 30 dagen oud.
   2.  Aart (zie VII.39).

 
VII.39    Aart van der STRATEN, kantoorbediende, in Bev.reg:"Commis de Compagnie", geboren op 10-05-1789 te Dordrecht, 10 dagen later overlijdt Geertrui de Geele , zijn moeder. Overleden op 22-12-1834 te Dubbeldam op 45-jarige leeftijd. Aangifte gedaan door zijn vader Frans, barbier te Dordrecht, oud 77 jaar. Zoon van Frans van der STRATEN (zie VI.25) en Geertruy de GEELE.
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 04-11-1818 te Dordrecht met Cornelia van SON, 23 jaar oud, Inbrengster der Stads Leenbank, geboren op 27-10-1795 te Dordrecht, overleden op 29-12-1831 te Dordrecht op 36-jarige leeftijd. Zij overleed Voorstraat C 481. Dochter van Willem van Son en Anna Barbara Broekelen. Beiden bij haar huwelijk reeds overleden.
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 18-04-1832 te Dordrecht met Catharina Johanna PERRIENS, 27 jaar oud, geboren op 02-05-1804 te Dordrecht, overleden op 11-06-1848 te Dordrecht op 44-jarige leeftijd. Dochter van Johannes Perriens overleden 11-5-1827 en Catrina vna Bergen, overleden 08-11-1830

.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Geertruy Marye, geboren op 01-04-1820 te Dordrecht.
   2.  Willem Johannes, geboren op 01-04-1822 te Dordrecht.
   3.  Anna Barbara, geboren op 09-01-1825 te Dordrecht, overleden op 12-04-1842 te Dordrecht op 17-jarige leeftijd.
   4.  Cornelia Adriana, geboren op 01-01-1827 te Dordrecht, overleden op 05-11-1842 te Dordrecht op 15-jarige leeftijd.
   5.  Frans, geboren op 30-12-1830 te Dordrecht, overleden op 17-03-1886 te Dordrecht op 55-jarige leeftijd.

Uit het tweede huwelijk:
   6.  Johanna Catriena, geboren op 09-04-1833 te Dordrecht, overleden op 26-05-1849 te Dordrecht op 16-jarige leeftijd. Adres overlijden Heerhijmanssuysstraat C 533 a.
   7.  Petronella Cornelia, geboren op 11-10-1834 te Dordrecht, overleden op 17-05-1837 te Dordrecht op 2-jarige leeftijd. Overl. adres Voorstraat C 481.

 

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software