Vleeshouwer,

 

geboren ca 1585 te 's Gravenhage,

overleden ca. 1654 te s Gravenhage.

 

Overleden tussen 21-3-1653 en 14-12-1655.

 

Magdaleentgen Franss is waarschijnlijk geboren te Antwerpen. Daar kwamen ook familieleden van Geertgen Jans vandaan ! Of Magdaleentgen Franss, de eerste vrouw van Adriaen, dezelfde is als Magdalena Frans, die 21 nov 1604 te 's Gravenhage trouwt met "Thomas Urlings, j.m., conducteur van de commis Verdoes van Cleef" kon niet worden vastgesteld. Het lijkt niet onmogelijk, want volgens haar ondertrouw was zij afkomstig uit Antwerpen.
Het echtpaar Adriaen Huijghen van der Straten en Geertgen Jans testeert 21 maart 1653 (GA 'sGra notarch, invnr. 120, fol 335) Na het overlijden van Geertruijt Jans werd inventaris opgemaakt (GA 'sGra not arch invnr. 294, fol 400)
Een akte d.d. 17 maart 1701 bericht, dat Maria van der Straten, gehuwd met Sr. Jan van Wolde, wonende te Delft, een dochter is van Leendert van der Straten, die zelf weer een nagelaten zoon is van wijlen Geertje Jans van Schoorlduijn, in haar leven getrouwd geweest zijnde met za. Arie Huijgh van der Straten. (GA 'sGra notarch. inv nr. 922, fol 555).

Gehuwd (1) op 20-05-1607 te 's Gravenhage

met Magdaleentgen FRANSS,

overleden vr 5-1626 te 's Gravenhage.
 

Uit dit huwelijk:

   1. 

Arent Arentsen van der STRATEN (zie II.1).


   2. 

Huijgh Adriaens van der STRATEN,

overleden 1656/1672 te 's Gravenhage.

 

Overlijdt tussen 28-3-1656 en 15-4-1672.
 

Gehuwd op 26-05-1641 te Haarlem met Baucke CORNELIS.


 

 

 

Gehuwd (2) op 24-05-1626 te 's Gravenhage

met Geertgen Jans van SCHOORLDUYN,

overleden op 02-01-1661 te 's Gravenhage,

dochter van Jan van SCHOORLDUYN en Magdalena Everts Ter VOORT.