Vleeshouwer,

 

geboren op 12-02-1744 te Dordrecht,

 

gedoopt (NH) jan/febr44 te Dordrecht,

 

overleden op 17-05-1812 te Dordrecht op 68-jarige leeftijd.

 

Op 10 november 1778 leent hij fl. 400 om van Pieter van Duuren en Jacobus Logger een pakhuis/stal te kunnen kopen .De Custingbrief begint a.v.:
Op heden kwam voor ons Cornelis van der Straaten, vleeshouwer alhier, dewelke bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn aan en ten behoeve van Pieter van Duuren en Jacobus Logger, beide wonende alhier, een somma van vier hondert guldens spruitende ter zake van de volle kooppenningen van een Pakhuis of Stal, staande ende gelegen int Hoefijzerstraatje op den hoek van de Vest binnen dese stad.

TRANSPORT AKTE 9.839, FOL 94 VO
Op 14 juny 1787 leent hij 600 gulden met als onderpand het huis op de Rietdijk en de stal op de hoek van de Vest en het hoefijzerpoortje.

TRANSPORT AKTE ARCHNR.9.838 FOL. 15 VO:
September 1792 leent hij 900 guldens van de wed.van wijlen Pieter Nieuwenhuysen voor een jaar.Als onderpand geeft hij "Een woonhuys en erve met een plaats en stallinge daarachter, gelegen op den Rietdijk binnen dese stad, belend het Klein Schippersgildehuys aan de eene en 't huys van Jacob La Riviere aan de andere zijde"

Idem akte 9.844 fol 288: Cornelis leent wederom, en wel 1200 gulden bij Theodorus van Lier tegen 4% p. jaar. Onderpand: zijn huis op de Riedijk en zijn stal bij het Hoefijzerpoortje,

 

zoon van Frans van der STRATEN (zie V.3) en Yda BAARS.
 

Ondertrouwd op 15-09-1764 te Dordrecht,

gehuwd op 20-jarige leeftijd op 30-09-1764 te Dordrecht

met Johanna de KLERK, 24 jaar oud,

geboren op 27-09-1740 te Dordrecht,

overleden op 11-03-1830 om 12.00 uur te Dordrecht op 89-jarige leeftijd,

dochter van Bastiaen de KLERK en Maria van LINT.
 

Uit dit huwelijk:

   1. 

Frans van der STRAATEN (zie VII.1).


   2. 

Bastiaan van der STRAATEN (zie VII.4).


   3. 

Cornelis van der STRAATEN/STRATEN (zie VII.7).


   4. 

Pieter van der STRAATEN,

geboren op 20-12-1769 te Dordrecht,

gedoopt (NH) op 20-12-1769 te Dordrecht,

overleden < 1776 te Dordrecht.

 

   5. 

Aart van der STRATEN (zie VII.10).


   6. 

Maria van der STRAATEN,

geboren op 17-07-1774 te Dordrecht,

gedoopt (NH) op 17-07-1774 te Dordrecht,

overleden op 08-10-1824 te Dordrecht op 50-jarige leeftijd.
 

Ondertrouwd op 08-10-1796 te Dordrecht,

gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22-10-1796 te Dordrecht

met Johannes (Jan) OUBOTER, 20 jaar oud, Bakker,

geboren op 24-02-1776 te Dordrecht,

overleden na 1830 te ?

Naam vader Simon Ouboter, moeder Catrina Koenraat.

 

   7. 

Yda van der STRAATEN,

geboren op 10-09-1775 te Dordrecht,

gedoopt (NH) op 10-09-1775 te Dordrecht,

overleden op 27-11-1775 te Dordrecht, 78 dagen oud.


   8. 

Pieter van der STRAATEN,

geboren op 25-08-1776 te Dordrecht,

gedoopt (NH) op 25-08-1776 te Dordrecht.


   9. 

Willem van der STRAATEN,

geboren op 08-01-1779 te Dordrecht,

gedoopt (NH) op 08-01-1779 te Dordrecht,

overleden op 13-09-1779 te Dordrecht, 248 dagen oud.

 

Op 23 augustus 1780 wordt weer een Willem gedoopt.

 

   10. 

Willem van der STRAATEN (zie VII.17).


   11. 

Cornelia van der STRAATEN,

geboren op 21-04-1782 te Dordrecht,

gedoopt (NH) op 21-04-1782 te Dordrecht,

overleden op 13-12-1782 te Dordrecht, 236 dagen oud.

 

Op 18-07-1783 wordt weer een Cornelia gedoopt.

 

   12. 

Cornelia van der STRAATEN,

geboren op 18-07-1783 te Dordrecht,

gedoopt (NH) op 18-07-1783 te Dordrecht.


   13. 

Johannes van der STRAATEN,

geboren op 14-07-1784 te Dordrecht,

gedoopt (NH) op 14-07-1784 te Dordrecht,

overleden op 09-05-1857 te Dordrecht op 72-jarige leeftijd.

 

Adres Voorstraat C 75. Hebben geen kinderen gehad.


Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13-05-1809 te Dordrecht

met Catharina SPAA, 25 jaar oud,

geboren op 26-09-1783 te Dordrecht.

Naam vader Johannes Spaa, moeder Margaretha Mijnders. Haar naam ingeschreven als Spaan.
Overleden op 07-10-1861 te Dordrecht op 78-jarige leeftijd.

Leeftijd bij overlijden 78 jaar.Zij was weduwe van Johannes v.d. Straaten. Woonde op de Hoogt E 443. Bij testament verleden bij Not. H. Schuijten te Dordrecht op 20 juli 1858 schenkt zij een legaat aan het Herv. Bestedelingenhuis, later het Herv. Rusthuis te Dordrecht.Bij K.B. van 17 maart 1862 wordt dit toegekend.

Dochter van Johannes SPAA en Margaretha MIJNDERS.

 

   14. 

Onbekend, is "doodgekoome" van der STRAATEN,

geboren op 26-12-1786 te Dordrecht,

overleden op 26-12-1786 te Dordrecht.

 

Er is geen naam bekend.